Walter Ysebaert

Walter Ysebaert studeerde achtereenvolgens maatschappelijk werk aan het SHIPSS in Gent en middeleeuwse geschiedenis aan de VUB, de ULB en de École Pratique des Hautes Études in Parijs. Hij promoveerde in 2004 aan de VUB met een proefschrift over de middeleeuwse brievencollecties van Stefaan van Orléans (1128-1203), waarin een methodologisch onderzoek werd gepresenteerd gericht op de (on)mogelijkheden om middeleeuwse brieven en brievencollecties te gebruiken als bronnen voor sociaal, cultureel en politiek historisch onderzoek. Gedurende de periode 2004-2008 richtte hij zich, in het kader van twee opeenvolgende FWO-postdocmandaten, op de problematiek van de ontwikkeling van relatienetwerken en van de middeleeuwse verschriftelijking en geletterdheid gekoppeld aan socio-politieke transformaties in de regio noord-west-Europa. Hij was in de periode 2008-2010 verbonden als adviseur aan het Kabinet van de minister van Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. In de periode 2008-2010 was hij tevens lector aan de Arteveldehogeschool Gent (cursussen: geschiedenis van België, culturele en artistieke actualiteit). Sinds 2009 is hij verbonden aan de afdeling R&D van de VUB, waar hij aan het hoofd staat van de Onderzoekscel Data en Beleid (OCDB, opgestart begin 2013). Het onderzoek verricht in deze Onderzoekscel heeft een institutioneel-strategische focus en betreft een gedifferentieerd geheel van problematieken die het actueel beleid van de kennisinstellingen, geplaatst binnen de context van een toenemende regionale en internationale competitiviteit, kenmerken. Als senior onderzoeker coördineert hij eveneens het ECOOM-project met betrekking tot de ontwikkeling van een evaluatie- en financieringssysteem voor het onderzoek in de kunsten/artistiek onderzoek in Vlaanderen. Walter Ysebaert is sinds 2012 tevens verbonden aan de vakgroep HIST, in een deeltijds ZAP-mandaat dat als onderzoekstopic de (recente) geschiedenis van het wetenschapsbeleid in België bevat.

Belangrijkste publicaties

 • Ysebaert (W.)., Medieval letters and letter collections as historical sources: methodological problems and reflections and research perspectives (6th-14th centuries), in Studi Medievali, 50 (2009) pp. 41-73.
 • Ysebaert (W.)., Lokale geschiedenis als cultureel-erfgoeddiscipline? Over geschiedschrijving, participatie en historisch bewustzijn, FARO / Tijdschrift over cultureel erfgoed, 2 (2009) pp. 24-27.
 • Ysebaert (W.)., De ontwikkeling van kwaliteitscriteria en outputindicatoren voor artistiek onderzoek in de Vlaamse instellingen van het Hoger Kunstonderwijs, Studie voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, departement Onderwijs en Vorming, december 2010, 44 p.
 • Ysebaert (W.)., Friendship and Networks, in De Gruyter Handbook of Medieval Studies: Concepts, Methods, and Trends in Medieval Studies, ed. Albrecht Classen, Berlin/New York, De Gruyter, 2010, pp. 580- 593.
 • Ysebaert (W.)., Letter Collections East and West, in De Gruyter Handbook of Medieval Studies: Concepts, Methods, and Trends in Medieval Studies, ed. Albrecht Classen, Berlin/New York, De Gruyter, 2010, pp. 1898-1904.
 • Als lid van de onderzoeksgroep, bijdragen in: C. GIJSELINCKX en K. STEENSSENS (eds.), Naar waarde geschat. Valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen, Brussel, 2011, VRWI, studiereeks nr. 22, 387 p.
 • Rapport van de Expertgroep Doorlichting van het Vlaams Innovatie- instrumentarium ingediend bij de minister van Wetenschapsbeleid en innovatie, april 2012 (co-auteur en lid van de Expertgroep)

Colleges

Mogelijke thema's voor bachelorPAPER of masterPROEF

 • Geschiedenis van het wetenschapsbeleid in België en Vlaanderen sinds WOII (met aandacht voor het samenspel van onderzoek, onderwijs, technologie en innovatie binnen het beleidskader).
 • Geschiedenis van de wetenschappelijke instellingen en intermediaire wetenschappelijke structuren in Vlaanderen en België sinds WOII.
 • Ontstaan, betekenis, rol van internationale netwerken van wetenschappers sinds WOII.
 • De rol van wetenschap, en meer specifiek de manier waarop wetenschap wordt gepercipieerd binnen de maatschappij, sinds WOII (transformaties in opvattingen, nieuwe concepten, wijzigend discours,…).
 • De geschiedenis van de (maatschappelijke) valorisatie van wetenschappelijk onderzoek (hoe worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek verspreid en 'gebruikt'; hoe wijzigen de visies desbetreffend; welke rol wordt aan onderzoek, binnen de specifieke kennisinstellingen, toebedeeld).

Contact

Groups audience: