Peter Scholliers

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 1984 zijn doctoraat aan dezelfde instelling, met onderzoek over lonen, koopkracht, indexkoppeling en levensstandaard in België tijdens het interbellum. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van sociale ongelijkheid, de levensstandaard, voedingsgeschiedenis, de geschiedenis van lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag. Hij doceert over deze thema’s aan de VUB en, occasioneel, aan de Università di Scienze Gastronomiche (Bra, Italië). Van 1987 tot 2000 was hij achtereenvolgens bevoegdverklaard navorser, onderzoeksleider en onderzoeksdirecteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, is momenteel hoogleraar en is voorzitter van de Opleiding Geschiedenis. Hij is co-editor van  Food & History en Appetite, en redactielid van Food and Foodways, en Food, Culture & SocietyTot 2015 was hij directeur van de onderzoeksgroep FOST en momenteel zit hij ETWIE (Expertisecentrum Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) voor.

Belangrijkste publicaties

 • Peter Scholliers, 'Honderd jaar koopkracht in België (1914-2014)', in Brood&Rozen, 20:3 (2015), 4-21.
 • Peter Scholliers, 'Post-1945 global food developments', in Freedman, P., Chaplin, J. & Albala, K. (eds.), Food in time and place: The American Historical Association companion to food history (Oakland: University of California Press, 2014) 340-363.
 • Peter Scholliers, 'Constructing new expertise: Private and public initiatives for safe food (Brussels in the first half of the nineteenth century)', in Medical History, 58:4 (2014), 546-563.
 • Peter Scholliers, Geschiedenis van de ongelijkheid (Berchem: EPO, 2014).
 • Peter Scholliers, 'Food Recommendations in Domestic Education, Belgium 1890-1940', in Paedagogica Historica, 49 (2013), 645-663.
 • Patricia Van den Eeckhout & Peter Scholliers, 'The proliferation of brands: the case of food in Belgium, 189-1940', in Enterprise and Society, 13:1 (2012), pp. 53-84.
 • Kyri Claflin & Peter Scholliers (eds), Writing Food History. A Global Perspective, New York - London (Berg Publishers), 2012.
 • Peter Scholliers & Patricia Van den Eeckhout, 'Hearing the consumer? The laboratory, the public, and the construction of food safety in Brussels, 1840s-1910s', in The Journal of Social History, 44: 4 (2012), 1139-1155.
 • Peter Scholliers, 'Workfloor under Tension: Working Conditions and International Competition in Textiles', in: Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra-Kuperus & Elise Van Neederveen Meerkerk (eds.), The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650-2000 (London: Ashgate, 2010) 679-701.
 • Peter Scholliers, Food culture in Belgium (Londen: Greenwood Press, 2008).
 • Peter Scholliers, 'Novelty and Tradition. The New Landscape for Gastronomy', in: Paul Freedman (ed.), Food. The history of taste (Berkeley: University of California Press, 2007) 332-357.

 

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

 • Geschiedenis van de onderneming
 • Arbeid en arbeidsverhoudingen na 1800
 • Sociale ongelijkheid binnen een land en tussen landen
 • Industriële archeologie en industrieel erfgoed
 • Consumptie en producten na 1800
 • Eetcultuur

Contact

Groups audience: 
- Private group -