Magaly Rodriguez Garcia

Magaly Rodríguez García promoveerde in 2008 tot Doctor in de  Geschiedenis. Met haar doctoraatsthesis – 'Trade Unionists and the  World: European and Latin American Labour and the Creation and  Maintenance of International Trade-Union Organisations, 1949 –  1969' (gepubliceerd in 2010 door Peter Lang) – won ze de Labor  History Dissertation Prize 2008. Vanaf oktober 2009 is ze postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (tweede mandaat 2013-16).  Haar onderzoek focust op de Volkenbond en zijn visie op  mensenhandel, prostitutie en kinderarbeid/slavernij. Tussen 2006 en  2012 was ze co-voorzitter (samen met Dr. Elise van Nederveen  Meerkerk) van het Labour History Network voor de European Social  Science History Conferences, die door het IISG worden georganiseerd. Tussen 2009 en 2010 doceerde ze het vak The History of Post-War Europe aan Vesalius College. Sinds juni 2010 is ze visiting fellow van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en tijdens het academiejaar 2010-2011 werd ze aangesteld als extern docent bij de subfaculteit Geschiedenis van de KU Leuven ter vervanging van Prof. dr. Patrick Pasture. Ze heeft een Intercommunautair Postdoctoraal Mandaat van de Francqui Stichting gekregen om in 2013 onderzoek te verrichten aan de Université Libre de Bruxelles. Tussen februari en september 2013 ze is gastprofessor geweest aan de Universiteit Gent, ter vervanging van Prof. dr. Bruno De Wever. Vanaf 2014 is ze lid van het Europese netwerk COST Action 'Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance'.

Belangrijkste publicaties

  • Rodríguez García, M. (2014), 'La Sociedad de Naciones y el tratamiento del sistema mui tsai'. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 138:XXXV, 73-108.
  • Rodríguez García, M. (2013), 'Constructing Labour Regionalism in Europe and the Americas, 1920s-1970s', International Review of Social History, 58, 39-70.
  • Rodríguez García, M. (2012), 'La Société des Nations face à la  traite des femmes et au travail sexuel à l’échelle mondiale'. Le Mouvement Social 241, 105-125.
  • Rodríguez García, M. (2006), 'Early views on internationalism: Marxist socialists vs liberals', Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue belge de philologie et d’histoire, 2006, 84:4, 1049-1073.

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper

  • Internationale organisaties
  • Global (labor) history
  • Latijns-Amerikaanse geschiedenis
  • Prostitutie

Contact

Groups audience: 
- Private group -