Frank Scheelings

Frank Scheelings studeerde geschiedenis aan de VUB en daarna archivistiek aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. In 1990 doctoreerde hij bij Prof. dr. Jan Craeybeckx en Prof. dr. Hugo Soly over de overblijfselen van de feodale structuren in Brabant aan de vooravond van de Franse Revolutie. In datzelfde jaar werd hij archivaris-documentbeheerder van de VUB. Hierdoor oriënteerde hij zijn historisch onderzoek meer naar de hedendaagse universiteitsgeschiedenis en naar de archivistiek. Hij was één van de oprichters van de Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedenaags Documentbeheer en in 2002 volgde hij J. Verhelst op als voorzitter van deze opleiding. Hij bekleedde diverse nationale en internationale functies. Hij was verschillende jaren secretaris van de sectie voor universiteitsarchieven van de Internationale Archiefraad en momenteel is hij voorzitter van de beoordelingscommissie voor ontwikkelingsgerichte projecten op het Cultureel Erfgoeddecreet. Zijn specialismen liggen bij universiteitsgeschiedenis, archivistiek (diverse onderzoekslijnen) en erfgoedbeheer.
Studenten vinden op de website van CAVA suggesties voor Bachelorpapers en Masterproeven in de universiteitsgeschiedenis en de geschiedenis van de vrijzinnig-humanistische beweging. Zie:

Belangrijkste publicaties

  • G. Vanpaemel, I. Rotthier, T. Noordermeer, F. Scheelings, N. Poot, S. Leenknegt, Balans en Perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen, Brussel, 2013, 54 p.
  • Frank Scheelings, 'Het behoud van het wetenschappelijk erfgoed', in: Het Max Wildiersfonds geëvalueerd. Archief en wetenschappelijk onderzoek. Reeks: Archiefkunde. Verhandelingen aansluitend bij Bibliotheek- en archiefgids 9 (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 2007) 156-162.
  • Buu Huynh, Anthony Jonckheere, Frank Scheelings, Stephanie Waeyenbergh, Patrick Temmerman & Didier Devriese, DISSCO: Document Management, Integrated System for Scientific Organisations. Project report final, 2007.
  • Frank Scheelings, 'Pouvoirs et priorités de l'archiviste universitaire: de la théorie archivistique à la pratique,' in: A. Moreno-Lopez (ed.), Archivos Universitarios. Realidades y proyectos., from Archivos, Bibliothecas y Catalogos (Valladolid: Centro Buendia Universidad de Valladolid, 2007) 89-110.
  • Frank Scheelings, 'Archiving, documenting and information supply. Universities: the need for a new paradigm for university archives,' Janus, Revue Archivistique - Archival Review 2 (1997) 80-110.

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

Contact

Groups audience: 
- Private group -