FREE - Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij

Het wetenschappelijk onderzoek over de vrijmetselarij in Europa kent gedurende het laatste decennium een snelle expansie. Een hechte onderzoeksgemeenschap heeft zich gevormd op het Europese niveau en tot op zekere hoogte zelfs op wereldschaal. De vele onderzoekscentra, vooral gesitueerd in Spanje, Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk, structureren dit veld. In België heeft de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE), opgericht in 2005, actief bijgedragen tot dit netwerk door het organiseren van en deelnemen aan seminaries, workshops en internationale conferenties zoals de International Conferences on the History of Freemasonry en door het voorstellen van haar onderzoek via publicaties zoals de Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism. De onderzoeksgroep verricht onderzoek rond de wijze waarop de vrijmetselaarsloges hebben bijgedragen tot het vormgeven van een nieuwsoortige civil society in een geseculariseerde wereld. Vrijmetselarij wordt dus gebruikt als een lens waardoor bredere sociale, politieke en culturele fenomenen kunnen worden geanalyseerd. Vandaag onderzoeken de leden van FREE zeer diverse onderwerpen, gaande van de constructie van nationale identiteiten, over de sociale en politieke rol van muziek en musici, anti-vrijmetselarij, funeraire cultuur, tot fraternalisme.

CONTACT

  • Voorzitter: Prof. dr. Jeffrey Tyssens
  • Vice-voorzitter: Prof. dr. Jef Van Bellingen
  • Leden: Prof.dr. Jan Gorus, Prof.dr. Jean Paul Van Bendegem, Prof.dr. Rudolf De Smet, Prof.dr. Gustaaf Cornelis, Prof.dr. Eric Gubel, dr. Max de Haan, dr. Anaïs Maes, Jimmy Koppen, Wim Van Moer, Kees Veenstra, Jan Van den Brande en David Vergauwen
  • Adres: Vrije Universiteit Brussel - HIST, Pleinlaan 2, B-1050 Brussels, Belgium
  •  tel: 0032 2 629 13 71

Onderzoek

  • De vrijmetselarij en de constructie van nationale identiteiten in België (19e eeuw / vroege 20ste eeuw), Jeffrey Tyssens & Anaïs Maes

NIEUWS

Europese vrijmetselarij: internationale studiedag voor doctorandi 2013
Op woensdag 27 maart 2013 richtte de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij van de VUB-vakgroep Geschiedenis, samen met de Université Michel de Montaigne - Bordeaux III en University College London de jaarlijkse studiedag in voor doctorandi die werken over de geschiedenis van de vrijmetselarij. De studiedag ging door in het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij in de Brusselse binnenstad. >> verdere informatie en programma

Groups audience: