Publications 2006-2010

2010

 • De Vooght, D. (2010). Doctoraal Proefschrift - Display at the Dining Table? Culinary Networks of Power at the Belgian Royal Court of the Nineteenth Century. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 40/4, 675-679.
 • Geyzen, A. (2010). Boekbespreking: Haremnavels, leeuwenmelk en aubergines. Culinair erfgoed uit het Ottomaanse Rijk. Volkskunde, 111, 215-218.
 • Januarius, J. & Teughels, N. (Eds.), The historical use of images: theory, methods and practice (special issue Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 87 (2009) vol.4).
 • Januarius, J. & Teughels, N., 'History meets archaeology: the historical use of images. A survey', in: Joeri Januarius & Nelleke Teughels (eds.), The historical use of images: theory, methods and practice (special issue Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 87 (2009) 667-682).
 • Rittersma, R. (Ed.) (2010). Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present. Brussel: PHARO Publishing/ASP Editions.
 • Scholliers, P. & Geyzen, A. (2010). Upgrading the Local. Belgian Cuisine in Global Waves. Gastronomica, 10/2, 49-56.
 • Scholliers, P. (2010). The Diffusion of the Restaurant Culture in Europe in the Nineteenth Century: the Brussels Connection Food & History, 7 (2), 45-68.
 • Scholliers, P. (2010). Voedingsleer op zoek naar het ideale menu voor arbeidersgezinnen in België tussen 1900 en 1940. In J. Kok & J. Van Bavel (Eds), De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp.255 - 284.
 • Van den Eeckhout, P. (2010). Book review. Eating and Drinking in Brussels. The Construction of 'the Good Life' in the European Capital. Appetite, 54, 627-630. Read the article.

2009

 • De Vooght, D. (2009). Prestige dans l'assiette. A la table de Léopold II (1865-1909). Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 50-55.
 • De Vooght, D., Scholliers, P., Teughels, N. & Van den Berghe, S. (2009). Geschiedenis van gezonde voeding. Verschillende plaatsen, verschillende tijdperken. Nutrinews, 17/1, 14-19. Click here for the online version of the article.
 • Mestdag, I. & Glorieux, I. (2009). Le rythme de repas en Belgique de 1966 à ce jour. Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 56-61.
 • Scholliers, P. (2009). La viande de cheval, les abats et la charcuterie, marqueurs des frontières en Belgique, 1800-1914. In M. Montanari & J.-R. Pitte (Eds.), Les frontières alimentaires. Paris: CRNS, pp.117-143.
 • Scholliers, P. (2009). Editorial. Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 6.
 • Scholliers, P. (2009). C'est quoi la cuisine? Dominique Michou, chef de l'Alban Chambon, sa formation, son parcours et ses craintes. Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 30-36.
 • Teughels, N. (2009). Une fenêtre sur le monde. Les étalages bruxellois de la firme Delhaizes Frères et Cie 'Le Lion' (1870-1945). Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 17-22.
 • Tollet, A. (2009). La FGTB est notre nom de famille. Rencontre avec Alphons De Mey. Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 37-43.
 • Van den Berghe, S. (2009). Aux Armes de Bruxelles, Le Dikenek et Belga Queen. Les noms de restaurants bruxellois comme indices de l'évolution gastronomique. Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 62-71.
 • Van den Eeckhout, P. (2009). Le cornichon du dimanche ou comment construire des moments de bonheur avec des moyens modestes (1950-1955). Les Cahiers de la Fonderie (Boire et Manger) , 40, 24-29.

2008

 • De Vooght, D., Onghena, S. & Scholliers, P. (Eds). (2008). Van Pièce Montée tot Pêche Melba: een geschiedenis van het betere nagerecht. Brussel: ASPEditions, 88 p.
 • De Vooght, D. (2008). Performing power at the dining table. Dinner guests of the Belgian kings in the 19th century. In P. Janssens, & S. Zeischka (Eds.), The dining nobillity. From the Burgundian dukes to the Belgian royalty. (pp. 104-11). Brussels: ASPEditions.
 • De Vooght, D. (2008). Over compôte Egyptienne, ananas en pain à la Mecque. Exotisme op het bord van Leopold II (1865-1909). Volkskunde, 109 (3-4), pp.339-356.
 • Grieco, A., Hyman, M. & Scholliers, P. (2008). Food and drink excesses in Europe. Admissible and inadmissible behaviour from Antiquity to the twenty-first century. Food & History, 4, 2-17.
 • Onghena, S. (2008). Turkish and Chinese pavilions. Exoticism in nineteenth century dessert culture. In P. Janssens, & S. Zeischka (Eds.), The dining nobillity. From the Burgundian dukes to the Belgian royalty. (pp. 81-93). Brussels: VUBPress.
 • Scholliers, P. (2008). Food culture in Belgium. Westport: Greenwood Press. Click here for more information.
 • Scholliers, P. (2008). Alimentation. In P. Aron, & J. Gotovitch (Eds.), Dictionnaire de la seconde guerre mondiale en Belgique.
 • Scholliers, P. (2008). Defining food risks and food anxieties throughout history. Appetite, 51 (1), 3-6. Read the article (pdf)
 • Van den Berghe, S. (2008). Etnische diversiteit in het 20ste-eeuwse Brusselse restaurant. Volkskunde, 109 (3-4), pp.357-379.
 • Erdkamp, P. (2008), 'Grain funds and market intervention in the Roman World' Richard Alston & Onno van Nijf (eds.) The post-classical Greek city. Proceedings of the urban history conference in Athens (2004), Leuven, Peeters, pp.109-125.

2007

 • De Vooght, D., & Scholliers, P. (2007). Warren Belasco. Over voedsel en de toekomst van de mensheid. Mores. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, 8 (1), 15-16.
 • De Vooght, D. (2007). Culinary networks of power. Dining with king Leopold II of Belgium (1865-1909). Food & History, 4 (1), 87-106. Read the abstract (pdf)
 • Scholliers, P. (2007). Food fraud and the big city: Brussels' responses to food anxieties in the nineteenth century. In P. Atkins, P. Lummel, & D. Oddy (Eds.), Food and the city in Europe since 1800. (pp. 77-90). Ashgate: Aldershot.
 • Scholliers, P. (2007). Novelty and tradition. The new landscape for gastronomy. In P. Freedman (Ed.), Food. The history of taste. (pp. 332-57). Berkeley: University of California Press & London: Thames and Hudson.
 • Scholliers, P. (2007). Twenty-five years of studying un phénomène social total. Food history writing on Europe in the nineteenth and twentieth centuries. Food, Culture and Society, 10 (3)(3), 449-71.
 • Scholliers, P. (2007). Does Belgian cuisine exist? A heated debate!. Gusto. Gastronomie: tendances et cultures, 1 (2)(2), 54-58.

2006

 • De Vooght, D. (2006). Nobel zoets. Muziek & Woord. Maandelijks cultureel programmablad van Klara, 385, 16.
 • Jacobs, M., & Fraikin, J. (2005). Belgique: chicons, choux de Bruxelles et autres inventions. In: Goldstein, D., & Merkle, K. (Eds.), Cultures culinaires d’Europe. Identité, diversité et dialogue. (pp. 77-87). Strasbourg: Council of Europe Publishing. Read the abstract (pdf)
 • Onghena, S. (2006). Blauw bloed en confituur. Verborgen recepten van adellijke eetcultuur in België. Alphen aan de Maas: Uitgeverij Veerhuis.
 • Scholliers, P. (2006). Propos culinaire. Tradition et innovation au Comme chez Soi depuis les années '70. Entretien avec Pierre Wynants par Peter Scholliers. Les Cahiers de la Fonderie, 34, 54-62.
 • Scholliers, P. (2006). Voedingsonderzoek over de 19de en 20e eeuw in België, Nederland en Europa. Volkskunde, 107 (4), 281-303.
 • Van den Berghe, S. (2006). Buitenshuis eten als culturele consumptie. Uit eten gaan als praktijk. Mores. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, 7 (3), 11-13. Click here for more information