Peter Scholliers

Geschiedenis (HIST)

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB ), waar hij in 1984 promoveerde met een proefschrift over lonen, koopkracht en levensstandaard in België in het interbellum. Hij bestudeert de geschiedenis van de levensstandaard, arbeid, lonen en prijzen, sociale ongelijkheid, industrieel erfgoed, en eetcultuur. Hij is co-editor (met Allen Grieco) van Food & History, is de international editor van Food, Culture & Society, en co-editor van Appetite. Hij is lid van wetenschappelijk comité van het Institut Europeen d'Histoire et des Cultures de l' Alimentation (IEHCA, Tours). Scholliers was promotor van het doctoraat van Daniëlle De Vooght, Anneke Geyzen en Maureen Duru, en co–promotor van het proefschrift van Inge Mestdag en Wim Van Daele. Momenteel begeleidt hij binnen FOST het onderzoek van Joeri Januarius, Olivier de Maret, Filip Degreef, Karen Arijs, Jon Verriet en Willem Scheire. Zijn publicaties omvatten onder meer “Food Recommendations in Domestic Education, Belgium 1890-1940”, Paedagogica Historica, 2013, 645-663; “Ten Years of Food & History: la sfida è partita”, Food & History, 2013, 27-41; en (met Patricia Van den Eeckhout) “'Feeding growing cities in the 19th and 20th centuries: problems, innovations, and reputations”, in: A.Murcott, W Belasco & P. Jackson (eds), The handbook of food research (Londen & New York: Bloomsbury), 2013, 68-81.