Karen Arijs

Geschiedenis (HIST)

Karen Arijs (°1984) studeerde in 2007 af als licentiate in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar eindverhandeling was een onderzoek naar kwetsbaarheid en veerkracht van Antwerpse families op het platteland (eerste helft 19de eeuw), na rampen als branden of een slechte oogst. Ze beëindigde de lerarenopleiding in 2008 en haalde een master in de Wijsbegeerte in 2009. Na een jaar lesgeven in het secundair onderwijs, werkt ze sinds september 2010 aan een doctoraat over constructie van identiteit in Belgisch en Nederlands Limburg in het kader van het subsidieprogramma EUROCORES van de European Science Foundation. Promotoren van dit onderzoek zijn Prof. dr. Peter Scholliers en Prof. dr. Ad Knotter (Universiteit Maastricht).