Frédéric Leroy

Faculteit wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen (WE)

Onderzoeksgroep voor industriële microbiologie and voedingsbiotechnologie (IMDO)

Nadat hij afstudeerde als Bio-ingenieur aan de Universiteit Gent behaalde Frédéric Leroy in 2002 een doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij zijn academische loopbaan verderzette aan de onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen). Als hoofddocent is hij verantwoordelijk voor een aantal opleidingsonderdelen in het domein van de voedingswetenschappen ("Voedingsleer", "Technologie van de dierlijke producten", "Voedingsmicrobiologie en -ecologie" en "Kwantitatieve en predictieve microbiologie"). Het onderzoek van Leroy heeft voornamelijk betrekking op de ecologie en functionele eigenschappen van bacteriële gemeenschappen in (gefermenteerd) voedsel, in het bijzonder wat betreft het tot stand komen van kwaliteit, veiligheid en nutritionele of gezondheidsvoordelen. De focus ligt hierbij op vleesproducten maar andere levensmiddelsystemen, zoals gefermenteerde melkproducten en zuurdesems, worden ook onderzocht. Verder gaat zijn interesse uit naar elementen van traditie en innovatie in voeding, zowel vanuit een technologische als maatschappelijke invalshoek. Leroy is momenteel een lid van de raad van bestuur van de Belgian Association for Meat Science and Technology (BAMST), een effectief lid van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM), alsook van de wetenschappelijke raad van het Instituut Danone en van de adviescommissie voor de "Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen" van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Groups audience: