FOST-onderzoek

Lopend onderzoek

INTERREG - Scars of history?

Karen Arijs bestudeert de culturele constructie van de grensregio Belgisch en Nederlands Limburg in de 19de en 20ste eeuw. Lees meer...

IRP – Food quality, safety and trust since 1950: societal controversy and biotechnological challenges

Filip Degreef onderzoekt de wijze waarop voedingsdistributeurs trachtten een vertrouwensrelaties op te bouwen met de consument en dit binnen een bredere sociale en culturele context. Meer…

GOA - De paradox van de omnivoor in het verleden. Tradities en nieuwigheden in Europese eetcultuur sinds 1800

Nathalie Parys bestudeert de invloed van de Franse keuken op Belgische en Nederlandse kookboeken (1830-1914). Lees meer...

Willem Scheire bestudeert hoe koelkasten 'geconstrueerd' werden in België in de tweede helft van de 20ste eeuw. Lees meer...

Sarah Daniels bestudeert veranderende eet-en kookpraktijken op basis van tijds- en huishoudbudgetdata. Lees meer...

FWO - Vlaanderen

Glenn Steenhouwer onderzoekt arbeid, arbeidsrelaties en arbeidsidentiteit bij Brussels horecapersoneel tussen 1910 en 1940. Lees meer...

Nelleke Teughels onderzoekt in haar postdoctorale studie of en hoe voedsel werd gepresenteerd en geserveerd door de Belgische afvaardiging op Wereldtentoonstellingen in binnen- en buitenland tussen 1851 en 2010. Lees meer...

An-Sofie Vanhouche onderzoekt de rol en betekenis van voeding in een gevangeniscontext. Lees meer...

OZR

Olivier de Maret onderzoekt Italiaanse immigranten in Brussel, hun ontmoetingsplaatsen en de constructie van identiteit aan de hand van voeding en voedingsgewoonten tussen 1880 en 1935. Lees meer...

Joeri Januarius onderzoekt de alledaagse handelingen van Limburgse mijnwerkersgezinnen in de periode 1900-1960. Lees meer...

Jon Verriet onderzoekt de geschiedenis van het imago van blikvoeding in België en Nederland. Lees meer...

Afgerond onderzoek

GOA - Europese cultuur en identiteit. Convergentie en divergentie in eetgewoonten, 1800-2000

Daniëlle De Vooght bestudeerde de eetgewoonten van de (hof)adel en gaat na of voeding nog een rol speelt bij de uitoefening van de macht, zoals dat het geval was in het Ancien Régime. Lees meer...

Steven Van den Berghe ging na hoe er over eten en drinken gesproken en geschreven wordt en bestudeert in hoeverre sociale en culturele verhoudingen aan de oppervlakte komen in het taalgebruik over restaurants. Lees meer...

Nelleke Teughels bestudeerde de opkomst van de eerste winkelketens in voedingswaren en de implicaties van hun moderne verkoop- en reclametechnieken voor de dagelijkse routine van de consument. Lees meer...

FWO - Vlaanderen

Inge Mestdag ging aan de hand van tijdsbudgetgegevens op zoek naar veranderingen in het eetpatroon van de Vlaming. De studie behandelde de organisatie van de maaltijd en het inpassen van eten in het dagelijkse leven. Lees meer...

HOA - Artisanale kwaliteit van gefermenteerde levensmiddelen: mythe, realiteit, perceptie en constructies

Dit tweede FOST-project is een samenwerking tussen FOST en IMDO (Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie).
Anneke Geyzen stond in voor het FOST-deel van het onderzoek. Lees meer...

Vlaamse Gemeenschap

Sofie Onghena bereidde een tentoonstelling voor omtrent adellijke dessertcultuur in de 19de eeuw. Lees meer...

Vrij Onderzoek

Maureen Duru onderzocht de invloed van voeding op de identiteitsvorming van Afrikanen in België. Lees meer...