FOST?

Een woordje uitleg...

Waarom FOST?

In de voorbije tien jaar groeide de interesse voor voedingsstudies enorm. Sociologen, antropologen, economen, historici, kunsthistorici, sociaal-geografen, linguïsten, filosofen, archeologen, volkskundigen en sociaal-culturele theoretici houden zich steeds meer bezig met 'banale' zaken als winkelen, koken, eten en drinken. Deze groeiende aandacht leverde een uitgebreid onderzoeksveld op, gaande van sociaal-economisch beleid, over gezondheidskwesties, naar identiteitsvorming, ongelijkheid en globalisering.

De vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel speelt reeds vanaf de jaren '70 een voortrekkersrol binnen de discipline van de voedingsstudies.
Ook collega's van andere vakgroepen tonen sinds enkele jaren interesse in voedingsstudies.
De groeiende expertise leidde bovendien tot verschillende onderzoeksprojecten binnen het veld van de voedingsstudies.

Wat is FOST?

Om de expertise te institutionaliseren werd in april 2003 een nieuwe onderzoeksgroep opgericht binnen de Vrije Universiteit Brussel: FOST (Sociale & Culturele Voedingsstudies - Social & Cultural Food Studies).
De onderzoeksgroep kreeg versterking van buiten de universiteitsmuren, via een samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, met het Institut Européen de l'Histoire de l'Alimentation en met het Institut National de Recherche Agronomique.

FOST wil de reeds bestaande expertise consolideren, via het uitnodigen van (buitenlandse) experts voor studiedagen en masterclasses, via publicaties en netwerken en via nieuw (multidisciplinair) onderzoek binnen het onderzoeksveld van de voedingsstudies. De multidisciplinaire, internationale basis van FOST maakt bovendien een gediversifieerde aanpak mogelijk.