D-Scope

dscope

Geachte bezoeker, welkom op deze tijdelijke pagina. Onze website is momenteel in opbouw maar we willen u via deze weg graag voorzien van informatie over ons project. Bent u beleidsmatig geïnteresseerd, formele of informele zorgverstrekker of senior en u wenst op de hoogte te blijven van onze onderzoeksresultaten? Stuur dan een mailtje naar info@d-scope.be en we nemen je op in onze mailinglist. Wenst u meer inhoudelijke informatie? Dan kan u eveneens daar terecht.

‘D-SCOPE wil ouderen langer thuis laten wonen’

Deze nieuwe internationale onderzoeksgroep verenigt toponderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Maastricht en Hogeschool Gent. Dit vier jaar durend onderzoek heeft als doel ouderen de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk kwaliteitsvol oud te worden in de eigen thuisomgeving.

Vrijdag 3 april 2015 startte D-SCOPE op de campus van de Vrije Universiteit Brussel officieel door een kick-off evenement met onderzoekers, maatschappelijke partners en beleidsmakers. Aan dit nieuwe D-SCOPE project, gefinancierd met de steun van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT-SBO) werken 12 professoren en 7 doctorandi van de verschillende universiteiten mee, ondersteund door een onderzoeks- en valorisatiecoördinator.

Prof. Dr. Liesbeth De donder:  “Het unieke aan dit onderzoek is dat het wil voorkomen dat ouderen vroegtijdig de thuisomgeving moeten verlaten omdat hun leven niet langer kwaliteitsvol genoeg is. Tot op heden ontbreken hiervoor de juiste meetinstrumenten en ondersteuningsvormen. Wij vullen dat vacuüm op en willen in september al een eerste rapport presenteren."

Vanuit een multidisciplinaire aanpak bestuderen de onderzoekers kwetsbaarheid bij ouderen in een zo ruim mogelijke context. Specifieke onderzoeksdomeinen zijn: empowerment van kwetsbare ouderen, ouderen en hun sociale netwerken, mantelzorg, ziekte van Alzheimer, levenskwaliteit, formele en informele zorg- en ondersteuningsnetwerken. De brede opzet van dit onderzoek moet resulteren in een alomvattende en coherente visie op preventie van kwetsbaarheid bij ouderen in hun eigen woonomgeving.

Naast preventiestrategieën zal D-SCOPE ook oplossingen formuleren die ouderen, hun formele én mantelzorgers ondersteunen en begeleiden wanneer hun levenssituatie kwetsbaar wordt en ze hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Daarom betrekken de onderzoekers van D-SCOPE van meet af aan de dagdagelijkse praktijkervaring van maatschappelijke partners en (kwetsbare) ouderen in hun onderzoek, om zo adequate detectie-instrumenten en interventies voor kwetsbaarheid te ontwikkelen.

 

Dit project wordt gefinancierd met de steun van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

 


Partners: