Workshops

 

CEFLA organizes workshops on several of its research themes. These workshops are mostly given in Dutch or English, and can be adapted and fine-tuned according to the target audience.

 

CEFLA's most popular workshops include:

 

Hoe kan ik mijn woordenschat uitbreiden?

Jongeren die beschikken over een uitgebreide woordenschat kunnen beter teksten begrijpen, lezen sneller en hebben het makkelijker om zelf teksten te schrijven. Voor leerlingen die willen doorstromen naar het hoger onderwijs, is een uitgebreide woordenschat een vereiste. In de workshop ‘Hoe kan ik mijn woordenschat uitbreiden?’ leren we leerlingen hoe ze op een doeltreffende manier hun woordenschat en hun uitdrukkingsvermogen in een vreemde taal kunnen vergroten.


Kampen met kennen en kunnen in het vreemdetalenonderwijs

In het verleden veronderstelden voorstanders van een bepaalde onderwijsmethode al te gemakkelijk dat de specifieke taalvaardigheden en/of taalkennis die met hun methode werden bewerkstelligd automatisch zouden worden overgedragen naar andere vaardigheden. De geschiedenis van de taaldidactiek toont dan ook een slingerbeweging: “regeerperiodes” van expliciete grammatica-instructie worden afgewisseld door “regeerperiodes” van impliciete taalverwerving via authentieke communicatie. Eén van de grote uitdagingen in het vreemdetalenonderwijs is het ontwikkelen van leeractiviteiten waarin aandacht voor betekenis en aandacht voor vorm elkaar wederzijds verrijken, d.w.z. communicatieve opdrachten die taalvaardigheid en taalbewustzijn met elkaar verzoenen. We stellen twee benaderingen voor, de Task based Approach en de Lexico-cognitive Approach, die pogingen zijn om de transfer tussen taalbewustzijn (kennen) en taalvaardigheid (kunnen) te optimaliseren.

Vraag en aanbod


Evolutie in Evaluatie: kennismaken met integratieve toetsvormen

In deze bijdrage zullen we ingaan op het gebruik van integratieve toetsvormen binnen het vreemdetalenonderwijs. Aan de hand van verschillende toetsformaten (de meerkeuzetoets, de cloze, de c-toets) zal de evolutie van “objectieve” toetsen, waarbij geen beroep wordt gedaan op productieve vaardigheden en de taalvaardigheden scherp worden opgesplitst, naar meer integratieve toetsformaten worden geïllustreerd. Kort zullen we het hebben over een aantal belangrijke sleutelconcepten zoals de tegenstelling tussen “achievement” en “proficiency”, het ecologisch principe binnen de taaltoetsing en de psychometrische noties validiteit en betrouwbaarheid. De huidige evolutie naar een voorkeur voor gestandaardiseerde toetsformaten en naar het meten van algemene taalvaardigheid wordt ingeleid en ter discussie voorgelegd. Tot slot schuiven we een toetsformaat naar voren dat het gebruik van authentiek materiaal koppelt aan nieuwe inzichten binnen de taaldidactiek.

Vraag en aanbod

 

Phrase-learning made feasible and fun

In recent years, many educational linguists have emphasised the importance of drawing language learners’ attention to multiword expressions (or so-called “chunks”). Mastery of such semi-fixed lexical phrases (idioms, collocations, formulae, etc.) is now widely believed to facilitate L2 fluency in ways that “rule-based” knowledge is not capable of.
The next challenge is to actually help learners build sufficiently large repertoires of useful multiword expressions. Considering the vast numbers of multiword expressions available in natural language, however, learners may feel put off by the scale of this task. It follows that state-of-the-art FLT needs to look for adapted mnemonic techniques that make learning wide ranges of lexical phrases both effective and pleasant.

Supply and demand