Wouter Ryckbosch

Wouter Ryckbosch studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, en doctoreerde vervolgens aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de invloed van consumptieverandering op sociale ongelijkheid in het achttiende-eeuwse Vlaanderen (2012). Als gastonderzoeker verbleef hij onder meer aan de Universiteiten van Cambridge en Utrecht, en aan de Università Bocconi in Milaan. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG). Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert hij vroegmoderne geschiedenis, en hij voert er onderzoek naar sociaal-economische veranderingsprocessen tijdens de late middeleeuwen en nieuwe tijd, met bijzonder aandacht voor aspecten van sociale ongelijkheid, consumptiegedrag en bezit in deze periode.

Belangrijkste publicaties

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Consumptiegeschiedenis (middeleeuwen – nieuwe tijd)
  • Sociale ongelijkheid & mobiliteit
  • Globalisering in de nieuwe tijd
  • Handel & economische groei
  • Geschiedenis van het economisch denken

Contact