Toegepaste Taalkunde

Campus VUB

Welkom op de website van de vakgroep Toegepaste Taalkunde (TTK) van de Vrije Universiteit Brussel.

Wij bieden vijf opleidingen in het domein van de toegepaste taalkunde en een hele reeks schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's om te kunnen starten met een masteropleiding.

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit.

De vakgroep Toegepaste Taalkunde heeft al sinds 2008 een vaste stek op de universitaire campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek. In de aanloop naar de integratie bij de faculteit Taal en Letterkunde in de universiteit vanaf 2013 - 2014, werken we nauwer samen en werden de keuzemogelijkheden voor de studenten uitgebreid. Beide opleidingen bewaren hun eigen profiel. Bij Toegepaste Taalkunde gaat veel aandacht naar het praktische gebruik van de taal en natuurlijk naar vertalen, tolken en journalistiek.

Waarom Toegepaste Taalkunde studeren?

Neem hier een kijkje met ons aanbod en het programma.

Tijdens de eerste drie jaren volg je het bachelorprogramma Toegepaste Taalkunde. Na een vierde jaar word je master vertalen, master tolken of master in de journalistiek.

Infodagen

Deze dagen vinden in het voorjaar en begin september plaats.

Hier vind je meer algemene informatie over de infodagen.

Hier vind je specifieke informatie over het praktische verloop van een infodag bij TTK.

  • zaterdag 15 februari 2014
  • zaterdag 22 maart 2014
  • zondag 27 april 2014
  • zaterdag 6 september 2014

Studeren in Brussel