Toegepaste Taalkunde

Welkom op de website van de vakgroep Toegepaste Taalkunde (TTKA) van de Vrije Universiteit Brussel.

Wij bieden vijf opleidingen in het domein van de toegepaste taalkunde en een hele reeks schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's om te kunnen starten met een masteropleiding.

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit.

De vakgroep Toegepaste Taalkunde heeft al sinds 2008 een vaste stek op de universitaire campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek. Sedert oktober 2013 is de vakgroep volledig geïntegreerd in de faculteit Taal en Letterkunde. We werken nauw samen met de andere vakgroepen en hebben de keuzemogelijkheden voor de studenten uitgebreid. De opleidingen bewaren hun eigen profiel. Bij Toegepaste Taalkunde gaat veel aandacht naar het praktische gebruik van de taal en natuurlijk naar vertalen, tolken en journalistiek.

Waarom Toegepaste Taalkunde studeren?

Neem hier een kijkje met ons aanbod en het programma.

Tijdens de eerste drie jaren volg je het bachelorprogramma Toegepaste Taalkunde. Na een vierde jaar word je master vertalen, master tolken of master in de journalistiek.

Infodagen

Deze dagen vinden in het voorjaar en begin september plaats. De infodagen voor het academiejaar 2015 - 2016 worden later bekendgemaakt.

Hier vind je meer algemene informatie over de infodagen.

 

Studeren in Brussel