Koppelingen

Afdeling Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap: website van de vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Gent, met informatie over onderwijs, onderzoek en medewerkers

CLIC: website van de onderzoeksgroep CLIC (Centre for Literary and Intermedial Crossings) aan de Vrije Universiteit Brussel

EAM: website van het Europese netwerk van avant-garde- en modernismestudies

ENAG: website van de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap European Neo-Avant-Garde

MDRN: website van de onderzoeksgroep waarbinnen het literaire modernisme bestudeerd wordt aan de KULeuven

narratology.ugent.be: informatie over workshops en expertise op het gebied van narratologie aan de Universiteit Gent

OLITH: website van het interuniversitaire onderzoeksnetwerk OLITH (Wetenschappelijke Onderzoeksgroep ‘Literaturen, literatuuropvattingen, literatuurwetenschap: interactie en conflict’)

roggeman.ugent.be: website verbonden aan het archief van de Vlaamse schrijver Willy Roggeman

TALK: website van de vakgroep Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel

Vakgroep Letterkunde UGent: website van de vakgroep Letterkunde aan de Universiteit Gent, met informatie over onderwijs, onderzoek en medewerkers