Leden

 

Stuurgroep

Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde, Bart Vervaeck

 

Leden

Inge ARTEEL (Vrije Universiteit Brussel)
Lars BERNAERTS
(Universiteit Gent)
Benjamin BIEBUYCK (Universiteit Gent)
Ronald GEERTS (Vrije Universiteit Brussel)
Kim GORUS
(Vrije Universiteit Brussel)
David GULLENTOPS (Vrije Universiteit Brussel)
Janine HAUTHAL (Vrije Universiteit Brussel)
Ilse LOGIE (Universiteit Gent)
Gunther MARTENS (Universiteit Gent)
Sarah POSMAN (Universiteit Gent)
Yves T'SJOEN
(Universiteit Gent)
Hans VANDEVOORDE (Vrije Universiteit Brussel)

 

Geassocieerde leden

Jan BAETENS (KU Leuven)
Sascha BRU (KU Leuven)
Marco CARACCIOLO (Universiteit Groningen)
Thomas CROMBEZ (Universiteit Antwerpen)
Dirk DE GEEST (KU Leuven)
Carl DE STRYCKER (Poëziecentrum Gent)
Jane FENOULHET (University College London)
Jaap GRAVE (Freie Universität Berlin)
Luc HERMAN (Universiteit Antwerpen)
Jos JOOSTEN (Radboud Universiteit Nijmegen)
Mary KEMPERINK (Universiteit Groningen)
Lut MISSINNE (Westfälische Wilhelms Universität Münster)
Matthieu SERGIER (Université Catholique de Louvain & FUSL)
Erik SPINOY (Université de Liège)
Dirk VAN HULLE (Universiteit Antwerpen)
Tom VAN IMSCHOOT (LUCA School of Arts & KU Leuven)
Bart VERVAECK (KU Leuven)
Sven VITSE (Universiteit Utrecht)

 

Partners

Er wordt nauw samengewerkt met

het CLIC (VUB-onderzoeksgroep, Centre for Literary and Intermedial Crossings);

het EAM (European Network for Avant-garde and Modernism Studies), dat in een internationaal verband interdisciplinair en intermediaal onderzoek verricht naar experimentele esthetica's en poëtica's van de avant-garde en het modernisme;

het Letterenhuis, de algemene letterkundige archiefinstelling van Vlaanderen, die zich in Antwerpen bevindt;

het MDRN (KULeuven) waarbinnen onderzoek gedaan wordt naar het literaire modernisme van de eerste helft van de twintigste eeuw;

OLITH (Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap 'Literaturen, literatuuropvattingen, literatuurwetenschap: interactie en conflict'), een interuniversitaire onderzoeksgemeenschap die zich op het gebied van de literatuurwetenschap, de poëtica en de literaire tekst toelegt op de spanning tussen vernieuwing en weerstand, innovatie en traditie;

en het Poëziecentrum: het in Gent gevestigde centrum voor de promotie, documentatie en verspreiding van poëzie. 

Via deze samenwerkingsverbanden wordt de centrale doelstelling van het centrum (het onderzoek van de experimentele Nederlandstalige literatuur) verruimd: de Nederlandstalige literatuur wordt in een internationale, comparatieve context geplaatst.