SEL 7

Gust Gils in zijn experiment

Onder redactie van Matthias Velle, Hans Vandevoorde, Els Van Damme en Yves T’Sjoen

Gust Gils (1924-2002) was een experimentele duizendpoot. Bij leven was hij bekend als dichter en schrijver van korte verhalen. Daarnaast echter was hij ook toneelauteur en  vertaler, kunstschilder en beeldhouwer, tekenaar en componist, en zelfs instrumentenmaker. Hij liep steeds voorop en was zijn tijd vooruit. Dit boek zoomt vooral in op zijn gouden jaren, de jaren zestig: hij schreef intens en tekende als bezeten, zijn werk werd opgevoerd, hij kreeg bijval in de vorm van lovende kritiek en prijzen, was bevriend met onder meer W.F. Hermans en hij werd uitgenodigd om in het buitenland op te treden, onder meer met zijn ‘verbosoniën’. Wat opvalt in die grillige creativiteit is zijn gedrevenheid om alles en nog wat in zijn kunst te integreren, inclusief zichzelf. Hij stond,  zoals hij over zijn Belgische kunstbroeder Henri Michaux zei, ‘als eksperimentator niet buiten maar in zijn eksperiment’.

---

Inhoudstafel

Woord vooraf

Jeroen Kuypers

Breuken en integralen. Inleiding bij Gils in zijn experiment

Hans Vandevoorde & Matthias Velle           

 

PORTFOLIO 1: POËZIE VANDAAG & GELUID ALS DIMENSIE VAN DE POËZIE

  Gust Gils

Toelichting bij de twee lezingen over klankpoëzie en verbosonische experimenten

  Els van Damme & Yves T’Sjoen

 

PARAPROZA

‘Hoe rijmt men dat alles klaarminnig samen?’. Proza van Gust Gils en Marcel Wauters in de jaren zestig

  Bart Vervaeck

‘Het slopen van alle soorten van meubelen: antieke, stijlmeubelen en moderne’. Groteske en parodistische herschrijvingen van Gust Gils en Hugo Claus

    Linde De Potter         

 

KUNSTEN

Het museum als medium. Over het absurde conceptualisme van Gust Gils en de kunst in het algemeen

  Tom Van Imschoot

‘Ook word ik de poëzie niet ontrouw.’ Het theaterwerk van Gust Gils

Matthias Velle & Kurt Vanhoutte      

 

PORTFOLIO 2: CADAVRES EXQUIS

  Gust Gils, Hugues C. Pernath, Paul Snoek

Toelichting bij de Cadavres exquis

  Elke Depreter

 

POËZIE

'De stem van de dichter moet ontvoogd worden’. Gils en Vinkenoog als voorvechters van geluidspoëzie

  Sofie Royeaerd

‘Die goeie goddelijke markies’. Gils en de Sadereceptie in Vlaanderen

  Elke Depreter

 

BRIEFWISSELING

Gust Gils en René Gysen. Een ‘literaire’ vriendschap

  Dirk De Geest & Liesbeth Plateau   

‘Heb jij ooit Lampo op H2 S04 gezet?’ De vriendschap tussen Gust Gils en Willem Frederik Hermans

Jan Gielkens