Ward Leloup

Ward Leloup (1991) studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en behaalde in 2013 zijn masterdiploma met een scriptie over de stichting en ruimtelijke ontwikkeling van de laatmiddeleeuwse havenstad Sluis. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de sociale, economische en ruimtelijke geschiedenis van Vlaamse en Brabantse steden tijdens de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode, in het bijzonder van Brugge en de Zwinsteden. Sinds januari 2014 is hij verbonden aan de Universiteit Gent als wetenschappelijk medewerker en sinds 1 oktober 2015 is hij tevens aangesteld als mandaatassistent aan de Vrije Universiteit Brussel. Als onderzoeker verbonden aan het centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST) bereidt hij een doctoraatsproefschrift voor over de sociaal-economische topografie van laatmiddeleeuwse steden in Vlaanderen en Brabant onder begeleiding van profs. drs. Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel) en Jan Dumolyn (Universiteit Gent).

Belangrijkste publicaties

  • Ward Leloup en Bram Vannieuwenhuyze, ‘Damme en Sluis: de oorsprong en vroege stadsontwikkeling van twee middeleeuwse Zwinstadjes’, Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 150 (2013), 13-56.

Contact

Groups audience: