Wim Lemmens

Wim Lemmens (1986) graduated from the History Department at the Vrije Universiteit Brussel in 2008. His Master's thesis explored the development of a liberal political and cultural awareness in cities in the province of Limburg in the second part of the 19th century. In 2008-2009, he was enrolled in the Master 2 Histoire program at the Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), where he wrote a thesis on the influence of French exiles on the diffusian of liberal principles within the United Kingdom of the Netherlands. As of September 2009, he is a researcher at the Liberal Archives in Ghent. He is preparing a Ph.D. on networks of journalists, the diffusion of liberal political ideas and the construction of a liberal opinion (of the media) in Belgium (1815-1860).

 

 

CORe publicatiONs

  • Wim Lemmens, De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom het monument. Een politiek-culturele studie van het negentiende-eeuwse Maaseik, Maaseik, Cultureel Platform, 2015, 187p.
  • Wim Lemmens, Spelen met licht en duisternis. Bérangers liederen als exponent in een politiek-culturele strijd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), in Daniël Acke, Elisabeth Bekers & Hans Vandevoorde (eds.), Blik op Brussel, Literaire ervaringen in de hoofdstad, Brussel, ASP, 2014. 
  • Wim Lemmens, Les Lumières et les éteignoirs. Anticléricalisme et Restauration dans le royaume de Guillaume Ier, communication présentée au Colloque international (12 & 13 juin 2014) II. LesRestaurations et les sociétés européennes. Les Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1811-1830). Rien appris? Rien oublié?, juin 2014.
  • Wim Lemmens, Een studie van liberale bewegingen in het vroegnegentiende-eeuwse België, in Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 2013 (4), 35, pp. 15-18.
  • Wim Lemmens, 'Une terre hospitalière et libre'? Franse migranten tussen restauratie en revolutie in het Brussel van Willem I (1815-1830), De Negentiende Eeuw, 2012, 36 (4), 263-284.
  • Wim Lemmens, 'Het ontluikend liberalisme: Franse migranten, hun netwerken en journalistieke activiteiten in de Zuidelijke Nederlanden (1815-1820)', Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue Belge de Philologie et d'Histoire 89 (2011) 1165-1193.
  • Wim Lemmens, Capitale des réfugiés? Integratie van Franse inwijkelingen te Brussel, paper presented at the Second Colloquium of the Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden on integration in the United Kingdom of the Netherlands 'Inburgeren?!', Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, May 2011.
  • Wim Lemmens, Liberalen in Limburg. Een contradictio in terminis? Een duiding van een liberale aanwezigheid, paper presented at the Colloquium on Mutual Cultural Heritage 'Cultureel erfgoed, basis of ballast?', Ghent, Liberaal Archief, April 2010. >> Download hier de volledige paper.

Contact

Groups audience: