Wim Lemmens

Wim Lemmens (Maaseik, 1986) studeerde van 2004 tot 2008 aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2008 behaalde hij het diploma Master in de Geschiedenis met een proefschrift over de ontwikkeling van een liberaal politiek en cultureel bewustzijn in de Limburgse steden in de 2de helft van de 19de eeuw. Van 2008 tot 2009 volgde hij de Master 2 Histoire-opleiding aan de Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) waar hij bij Prof. dr. Philippe Boutry een verhandeling voorlegde over de invloed van Franse ballingen op de verspreiding van liberale basisprincipes in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Sinds september 2009 werkt hij voor het Liberaal Archief te Gent als wetenschappelijk medewerker en bereidt hij onder toezicht van Prof. dr. Jeffrey Tyssens (VUB) een doctoraatsproefschrift voor over journalistieke netwerken, de verspreiding van liberale politieke theorieën en de constructie van een liberale (pers)opinie in België (1815-1860).

Belangrijkste publicaties

  • Wim Lemmens, De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom het monument. Een politiek-culturele studie van het negentiende-eeuwse Maaseik, Maaseik, Cultureel Platform, 2015, 187p.
  • Wim Lemmens, Spelen met licht en duisternis. Bérangers liederen als exponent in een politiek-culturele strijd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), in Daniël Acke, Elisabeth Bekers & Hans Vandevoorde (eds.), Blik op Brussel, Literaire ervaringen in de hoofdstad, Brussel, ASP, 2014. 
  • Wim Lemmens, Les Lumières et les éteignoirs. Anticléricalisme et Restauration dans le royaume de Guillaume Ier, communication présentée au Colloque international (12 & 13 juin 2014) II. LesRestaurations et les sociétés européennes. Les Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1811-1830). Rien appris? Rien oublié?, juin 2014.
  • Wim Lemmens, Een studie van liberale bewegingen in het vroegnegentiende-eeuwse België, in Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 2013 (4), 35, pp. 15-18.
  • Wim Lemmens, 'Une terre hospitalière et libre'? Franse migranten tussen restauratie en revolutie in het Brussel van Willem I (1815-1830), De Negentiende Eeuw, 2012, 36 (4), 263-284.
  • Wim Lemmens, 'Het ontluikend liberalisme: Franse migranten, hun netwerken en journalistieke activiteiten in de Zuidelijke Nederlanden (1815-1820)', Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue Belge de Philologie et d'Histoire 89, 2011, 1165-1193.
  • Wim Lemmens, Capitale des réfugiés? Integratie van Franse inwijkelingen te Brussel, paper presented at the Second Colloquium of the Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden on integration in the United Kingdom of the Netherlands 'Inburgeren?!', Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, May 2011.
  • Wim Lemmens, Liberalen in Limburg. Een contradictio in terminis? Een duiding van een liberale aanwezigheid, paper presented at the Colloquium on Mutual Cultural Heritage 'Cultureel erfgoed, basis of ballast?', Ghent, Liberaal Archief, April 2010. >> Download hier de volledige paper.

Contact

Groups audience: