Wie is wie? Jimmy Koppen

Jimmy Koppen studeerde in 1999 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Licentiaat in de Geschiedenis. Hij was aan verschillende onderzoeksprojecten van BRIO verbonden. Tussen 2008 en 2010 was hij als vorser ingeschakeld in een interuniversitair onderzoeksproject tussen de Vakgroep Geschiedenis en KADOC-KULeuven dat debat en discours met betrekking tot religieuze instituten in België (1830-1921) analyseerde. Buiten de Vrije Universiteit Brussel was hij als projectcoördinator verbonden aan het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (2006-2007) en als lector aan de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette (2010-2011). Momenteel is hij wetenschappelijk medewerker aan het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum ‘Karel Cuypers’, partner van het Universiteitsarchief, en lid van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE). Jimmy Koppen publiceert over vrijmetselarij, politieke geschiedenis van België en de Vlaamse Beweging.

Belangrijkste publicaties

  • Jimmy Koppen, Passer en Davidster. De strijd van de Duitse bezetter en de collaboratie tegen de vermeende samenzwering van vrijmetselaars en joden in België, 1940-1944 (Brussel: VUBPress, 2000, 2005).
  • Jimmy Koppen, 'Liberaal-katholiek en antimaçon. Het discours van Amand Neut (1812-1884) tegen de Belgische vrijmetselarij in de schaduw van de Katholieke Congressen', Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 3-4 (2007) 805-834.
  • Jimmy Koppen, 'Tussen wetenschap en pseudo-historiografie: onderzoek naar vrijmetselarij in België', in: Guy Vanthemsche, Machteld De Metsenaere & Jean-Claude Burgelman (eds.), De Tuin van Heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving (Brussel: VUBPress, 2007) 209-231.

Contact

Groups audience: