Werner Goegebeur

Werner Goegebeur is emeritus gewoon hoogleraar geschiedenis van de oudheid en vakdidactiek geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was lid of voorzitter van verscheidene onderwijscommissies in de Vlaamse Gemeenschap (o.a. Commissies Eindtermen geschiedenis en klassieke talen; werkgroep onderwijs VLIR; overlegplatform secundair onderwijs VLOR) en maakt deel uit van de International Advisory Board van het Center for Historical Culture (EUR). Hij publiceerde over de klassieke oudheid (Magna Graecia en Achaea), de vakdidactiek geschiedenis (onderzoek naar historisch besef bij leerlingen secundair onderwijs, naar leerboeken geschiedenis), de lerarenopleiding (reflectie en handelingsonderzoek bij aspirant-leraren) en de transitieproblematiek van secundair naar hoger onderwijs.

Contact

Groups audience: