Torsten Feys

Torsten Feys studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent. Daarna werkte hij gedurende vier jaar aan de European University Institute (Firenze) aan een doctoraat over A Business Approach to Transatlantic Migration: The introduction of steam shipping on the North-Atlantic and its impact on the European Exodus 1840-1914. Het proefschrift dat hij in mei 2008 verdedigde en publiceerde, werd gepubliceerd in de reeks Research for International Maritime History . Daarna werkte hij als freelance onderzoeker voor het Red Star Line Museum (Antwerpen) en voor het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) op het project ‘30 jaar OVAM in historisch perspectief’. In 2011 ging hij als postdoctoraal onderzoeker van het FWO aan de slag met het project ‘The Global Rise of Modern Borders and Irregular Maritime Migration Networks (1875- 1930): A Comparative Research Project on Atlantic and Pacific Migration Systems’. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de commercialisatie van migranten transport, het tot stand komen van migratiebeleid, de toepassing en ontduiking ervan.

Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker op een Brain-Belspo project ‘Outcast or Embraced? Clusters of Foreign Immigrants in Belgium, c. 1840-1890’. Het project analyseert de mobiliteit van vreemdeling en het migratie beleid in België.  Zijn deelonderzoek richt zich voornamelijk op de uitgewezenen en het uitwijzingsbeleid. Hij combineert dit met een deeltijdse functie als FWO onderzoeker aan de Vakgroep geschiedenis Universiteit Gent. 

Belangrijkste publicaties

  • Torsten Feys,The battle for the Migrants: The Introduction of Steamships on the North-Atlantic and its Impact on the European Exodus Research in Maritime History vol. 50 (St. John’s: International Maritime Economic History Association 2013).
  • Torsten Feys ‘Shipping Companies as Carriers and Barriers to Human Mobility: The Atlantic and Pacific Border Regimes of the United States,’ World History Connected, 11:3 (2014) 34 pars.
  • Torsten Feys ‘Between the public and the State: The Shipping Lobby’s Strategies against US Immigration Restrictions 1882–1917,’ International Migration Review 49:4 (2015)
  • Torsten Feys The visible hand of shipping interests in American immigration laws,’ Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 7:1 (2010) 38-62.
  • Torsten Feys ‘Prepaid tickets to ride to the New World: The New York Continental Conference and transatlantic steerage fares 1885-1895,’ Revista de Historia Economica, 26:2 (2008) 173-204. 

Contact