Stephanie Van Houtven

Stephanie Van Houtven (1983) studeerde hedendaagse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel (2001-2005) en studeerde af met een verhandeling getiteld Een studie naar de buurt en haar conflictregulerende werking: de Antwerpse Seefhoek anno 1879. Gedurende het academiejaar 2005-2006 behaalde zij een Master in Urban History aan het Centre for Urban History, verbonden aan de University of Leicester (Groot-Brittannië).  Sinds oktober 2006 is zij als aspirant van het FWO verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek richt zich op de interactie tussen de fysieke en sociale ruimte in het 19de-eeuwse Antwerpen en bestudeert de plaats van (sociale) huisvesting, burenrelaties en de lokale politie op het niveau van een buurt in volle opbouw.

Belangrijkste publicaties

  • Stephanie Van Houtven, 'Bouwen aan een betere samenleving? Arbeidershuisvesting in Antwerpen-Noord, 1865-1885', in: Leven in Oude Huizen, volume 12 (Brugge: Levend Archief, 2009) 93-106.
  • Stephanie Van Houtven, 'Buurt maken'. Ontwikkelingen in de sociale en fysieke ruimte van het negentiende eeuwse Antwerpen-Noord, Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 31 (2009) 24-29.

Contact

Groups audience: