Ruben Menten-Plesters

Ruben Menten-Plesters (1989) studeerde af als Master in de geschiedenis aan de VUB in 2011. Zijn eindverhandeling met de titel ‘Opstandigheid en rebellie in Gallië tijdens de Romeinse keizertijd’ ging over sociale, culturele en economische omstandigheden van opstanden in Gallië. In 2012 vervolledigde hij zijn lerarenopleiding en in oktober van dat jaar begon hij op een project dat was ingediend door Paul Erdkamp (VUB) en Koen Verboven (UGENT). Het project gaat over de textiel industrie in Romeins Egypte en verschillende aspecten hiervan op sociaal en economisch gebied. In het kader van dit project doet hij zijn doctoraat sinds 1 oktober 2012. Ruben Menten-Plesters maakt ook deel uit van het Roman Society Research Centre (RSRC), een wetenschappelijke samenwerking tussen de VUB, UGent en the University of Kent.

Contact

Groups audience: