Rik Vercammen

Rik Vercammen (1982) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel (2001-2005) en studeerde af met een verhandeling getiteld Eigen boontjes doppen? Oude vrouwen te Antwerpen in het midden van de 19de eeuw. Naast de aanvullende lerarenopleiding behaalde hij tijdens het academiejaar 2005-2006 een Master na Master in Duurzame Ontwikkeling en Menselijke Ecologie. Van september 2006 tot oktober 2009 was hij werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de Geschiedenis met het proefschrift 'Leven aan de rafelrand? Landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies (1870-1930)'. Sindsdien is hij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep HOST.

Belangrijkste publicaties

  • Rik Vercammen, 'Een groot 'bedrijf' in een klein dorp? De 'verstedelijking' van de Rijksweldadigheidskolonie te Merksplas (1870-1910)’ in: Margo De Koster e.a. (eds.), Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500-1900. Liber Alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly (Brussel: Academic & Scientific Publishers, 2011) 157-171.
  • Rik Vercammen, 'Levenslopen aan de rafelrand: 'bedelaars' en 'landlopers' in de Belgische Rijksweldadigheidskolonies, 1870-1910’, Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis 33 (2011) 8-12.

Contact

Groups audience: