Paul Erdkamp

Paul Erdkamp studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen, waar hij zijn doctoraat behaalde in 1998. In de jaren erna werkte hij als onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Momenteel doceert hij geschiedenis van de klassieke oudheid aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek is toegespitst op de Romeinse wereld en meer bepaald op economische, demografische en militaire aspecten.

Belangrijkste publicaties

  • Paul Erdkamp, The grain market in the Roman Empire. A social, political and economic study (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
  • Paul Erdkamp, (ed.), A companion to the Roman army (Oxford: Blackwell, 2007).
  • Paul Erdkamp (ed.), The Cambridge Companion to Ancient Rome (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Beeldvorming rond maatschappelijke thema’s (vrouw, arbeid, seksualiteit) op grond van literaire bronnen
  • Demosthenes en Lysias als bronnen voor de sociale structuur van Athene
  • Materiële kant van de stad Rome: demografie, logistiek, economie
  • Imperialisme, oorlog en leger in de Romeinse wereld
  • De stedelijke en rurale economie van de Grieks-Romeinse wereld
  • De geschiedschrijving van Polybius en/of Livius

Contact

Groups audience: