Michael-W. Serruys

Michael-W. Serruys studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en internationale politieke wetenschappen aan de Université catholique de Louvain.  Zijn voornaamste interesses liggen op het vlak van de (geo)politieke, economische, inter-stedelijke en maritieme geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden, oftewel België in de achttiende eeuw.  Sinds een paar jaar, eerst aan de Universiteit Leiden, nu aan de Vrije Universiteit Brussel (onderzoeksgroep HOST), werkt hij aan een onderzoek over verkeers- en handelspolitiek in de Oostenrijkse Nederlanden (The Austrian Netherlands’ transit policy.  Geopolitics of trade and transport in eighteenth century Belgium).  Over dit onderzoek heeft hij de afgelopen jaren een aantal internationale publicaties geschreven.  Samen met Miki Sugiura (Tokyo International University) en Giovanni Favero (Università Ca’Foscari Venezia) coördineert hij het ‘Gateways and Hinterland’-project, over de relaties tussen stedelijke netwerken en goederenstromen in Europa (van Middeleeuwen tot heden).

Belangrijkste publicaties

 • Michael Serruys, 'The Belgians: a bi-maritime people. Belgian maritime identity and its representation in everyday life', in: Harald Hamre, Wouter Heijveld & David J. Starkey (eds.), Maritime people. 9th North Sea History Conference, Stavanger 2008 (Stavanger, 2011) 117-138.
 • Michael Serruys, 'Southern revenge? The Austrian Netherlands’ transit policy and the Dutch decline in the eighteenth century', Prague Papers on the History of International Relations 13 (2009) 157-179.
 • Michael Serruys, 'The port and city of Ostend and the process of state consolidation in the Southern Netherlands in the seventeenth and eighteenth centuries: a geopolitical approach', International Journal of Maritime History 19 (2007) 319-347.
 • Michael Serruys, 'Oostende en de Generale Indische Compagnie. De opbloei en neergang van een koloniale handelshaven (1713-1740)', Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24 (2005) 43-59.
 • Michael Serruys & Erik Buyst, 'Transport history in Belgium: an annotated bibliographical survey', in: Michèle Merger & Marie-Noëlle Polino (eds.), COST 340. Towards a European intermodal transport network: lessons from history. A critical bibliography (Parijs: AHICF, 2004) 14-28.

Colleges

Contact

 • mserruys@vub.ac.be
 • +32 2 629 25 81
 • lokaal 5C454a
 • spreekuur 1ste semester: maandag 10-12u.
 • spreekuur 2de semester: maandag 10-12u.
 • HOST
Groups audience: