Marjolein Schepers

Marjolein Schepers (1990) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. In december 2013 voltooide zij haar research master in migratiegeschiedenis. Zij schreef haar thesis over de houding tegenover (post-) koloniale immigranten in de metropool, met een casestudy over de Congolezen in België (1945-1972). Tijdens haar masterstudie werkte zij als stagiair aan de KU Leuven, waar ze een verkennend onderzoeksproject uitvoerde over de institutionalisering van integratie en inburgering in Vlaanderen (1971-2004). Bovendien behaalde ze in 2014 haar lesbevoegdheid als docent geschiedenis. Naast haar studie werkte ze als maatschappelijk werker bij een migrantensteunpunt in Rotterdam en als onderzoeker bij de afdeling migratiebeleid van het Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds januari 2015 werkt Marjolein als PhD-student bij HOST, onder begeleiding van Professor dr. Anne Winter en Professor dr. Thijs Lambrecht. Zij onderzoekt de relaties tussen stad en platteland in migratieregulering in de achttiende eeuw. Het project richt zich op het ‘Concordaat van Ieper’, een overeenkomst tussen Vlaamse steden en regio’s over onderstandswoonst en de toegang van migranten tot armenzorg.

Contact

Groups audience: