Laurence Van Goethem

Laurence Van Goethem (Antwerpen, 1987) studeerde in 2009 af als master in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. In haar eindverhandeling onderzocht ze het mogelijk sibling-effect bij jonge meiden die naar de grootstad migreerden vanuit het hinterland om er te gaan dienen in de lange negentiende eeuw. In 2013 behaalde ze een bachelor Archeologie met een minor Geografie aan de Universiteit Gent. In 2014 beëindigde ze haar master Archeologie met een masterproef over IJzertijdarchitectuur in Zuidoost Arabië. Van 2013 tot 2015 was zij verbonden als wetenschappelijk medewerker aan het departement Oudheid van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Sinds januari 2015 is ze werkzaam als doctoraal onderzoeker bij HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen). Haar onderzoek legt zich toe op identificatiepraktijken in de stedelijke samenleving van de Zuidelijke Nederlanden tussen de vijftiende en de negentiende eeuw onder de begeleiding van Professor Dr. Anne Winter en Professor Dr. Frederik Buylaert. De focus ligt daarbij op de evolutie in registratiepraktijken en processen van representatie gedurende de vijftiende tot negentiende eeuw in Vlaamse en Brabantse steden.

Belangrijkste publicaties

In opbouw.

Contact

Groups audience: