Joeri Januarius

Joeri Januarius studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde aan dezelfde instelling zijn doctoraat in 2014, met een onderzoek naar het dagelijks leven, consumptiepatronen en -ervaringen van mijnwerkers uit Belgisch-Limburg. Op dit ogenblik werkt hij als coördinator van ETWIE vzw, het expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed en is hij gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij het vak industriële archeologie en industreel erfgoed doceert. 

Belangrijkste publicaties

  • Joeri Januarius, Helden, machines en vooruitgang? Visuele representaties in gedenkboeken van Belgisch- en Nederlands-Limburgse mijnbedrijven, in Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, 2012, LVII, pp. 153-170.
  • Joeri Januarius & Nelleke Teughels (eds.), The historical use of images: theory, methods and practice (special issue Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 87 (2009) vol. 4).
  • Joeri Januarius, . 'Vloek of zegen voor de erfgoeddiversiteit? Naar een Living Human Treasures-programma in Vlaanderen en Brussel', themanummer Volkskunde, verschijnt december 2015.

Mogelijke thema's voor papers

  • industrieel erfgoed en industriële archeologie
  • geschiedenis van industrie en techniek
  • immaterieel erfgoed
  • methodologie van de geschiedschrijving

Contact

Groups audience: