Jelten Baguet

Jelten Baguet (Ronse, 1991) studeerde geschiedenis aan de UGent. Hij beëindigde zijn Master in juni 2013 met een onderzoek naar de interactie tussen de diverse belanghebbende politieke en economische groepen binnen de Oostendse Compagnie (1722-1731). Sinds 1 oktober 2013 is Jelten actief als onderzoeker aan het centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST), waar hij onder promotorschap van prof. dr. Frederik Buylaert (VUB) en co-promotorschap van prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene (UGent) een doctoraat voorbereidt omtrent de zestiende-eeuwse Gentse stedelijke elites. Hij verricht hierbij hoofdzakelijk onderzoek naar de impact van de institutionele, economische en religieuze transformaties op de samenstelling van de Gentse stedelijke elites, evenals hun relaties met corporatieve middengroepen, de Habsburgse overheid en rurale elites.

Belangrijkste publicaties

  • Jelten Baguet, 'Politics and commerce: a close marriage? The case of the Ostend Company (1722-1731)', in Low Countries Journal of Social and Economic History, 12:3 (2015), 51-57.
  • Jelten Baguet, 'Het gevecht om de handelaar? Recensie van O. Gelderblom, Cities of Commerce. The institutional foundations of trade in the Low Countries 1250-1650', in Tijdschrift voor geschiedenis, 128:1 (2015), 309-310.
  • Jelten Baguet, 'Stedelijke elites in transitie: het zestiende-eeuwse Gent als casus', in Archieflink - Gent on files, 14:2 (2014), 4.

Contact

Groups audience: