Hugo Soly

Professor emeritus Hugo Soly (1945) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij in 1973 promoveerde op een proefschrift dat in 1977 werd gepubliceerd onder de titel Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw. Tussen 1987 en 2010 doceerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel en tevens was hij directeur van het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen). HOST fungeert als kerngroep voor de FWO-Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap 'Arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkten in West-Europa, 1500-2000' waaraan twintig andere onderzoekseenheden uit acht Europese landen en de Verenigde Staten participeren. Samen met Catharina Lis verricht hij comparatief en periode-overschrijdend onderzoek omtrent industrialisering en ondernemerschap, armoede en sociale politiek, ambachtsgilden, vormen van ‘deviant gedrag’, en percepties van arbeid. In 2002 kende de Universiteit Antwerpen hem de Belgische Francqui-Leerstoel toe.

Belangrijkste publicaties

  • Catharina Lis & Hugo Soly, Worthy Efforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-Industrial Europa (Leiden & Boston: Brill, 2012).
  • Bert De Munck, Steven Kaplan & Hugo Soly (eds.), Learning on the Shop Floor. Historical Perspectives on Apprenticeship (New York & Oxford: Berghahn Books, 2007).
  • Catharina Lis, Leo Lucassen, Maarten Prak & Hugo Soly (eds.), Craft Guilds in the Early Modern Low Countries: Work, Power and Representation (Aldershot: Ashgate, 2006).
  • Catharina Lis & Hugo Soly, Disordered Lives: Eighteenth-Century Families and Their Unruly Relatives (Cambridge: Polity Press, 1996).

Contact

Groups audience: