HIST IN ENGLISH

Welcome!

Who uses the word 'Welcome', should show an open door ...
Let us kick in this open door: our society is evolving. It even seems as if this evolution happens ever faster and without a break. More than ever, these changes need to be understood and explained. However, one should not think that societies from the past were static. Moreover, our current world is not only defined by change, but also by continuity. That is what history writing is about: studying societies-that-are-moving, trying to gain insight into all aspects of continuity and change. This also becomes clear when looking at the broad range of subjects that is being studied by the members of the History Department at the Vrije Universiteit Brussel. More information can be found on this website. Have fun surfing!

NEWS & ACTIVITIES

 • As of the academic year 2015-2016, students who are enrolled in the Master of Arts in History at the Vrije Universiteit Brussel, can specialize in our new 'Food History master'. Next to the compulsory courses, it will be possible to choose 30 ECTS within the field of food history in a collaboration between the VUB, university of Bologna, University of Leiden and the Unversité Rabelais in Tours. The Food History Master provides students the opportunity to gain international experience and to take courses in English. The Master's thesis can also be situated within this field of research. For more information take a look at the brochure or contact prof. Peter Scholliers.

>> MORE NEWS

NEW PUBLICATIONS

 • Wim Lemmens, De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom het monument. Een politiek-culturele studie van het negentiende-eeuwse Maaseik, Maaseik, Cultureel Platform, 2015, 187p.
 • Guy Vanthemsche, The Belgian Colonial Empire (1885/1908-1960), in Michel Gehler & Robert Rollinger (eds.). Imperien und Reiche in der Weltgeschichte. Epochenübergreifende und globalhistorische Vergleiche. Teil 2. Neuzeitliche Imperien, zeitgeschichtliche Imperien. Wesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014, p. 971-997.
 •  Guy Vanthemsche, Een onvervulde socialistische droom. De nationalisering van de Belgische elektriciteitssector voor de Tweede Wereldoorlog, in Bruno Blondé e.a. (eds.). Overheid en economie. Geschiedenissen van een spanningsveld. Bundel opgedragen aan prof. em. Helma De Smedt. Antwerpen, University Press Antwerp, 2014, p. 153-179.
 • Guy Vanthemsche, Le Saint-Siège et la fin du Congo belge (1958-1960), in Revue d’Histoire Ecclésiastique, vol. 109, 2014, nrs. 1-2, p. 196-233.
 • Karen Arijs, 'Die aan 't verleden raakt kan altijd tooveren'. Twee standbeelden voor Hendrik van Veldeke: lokaal initiatief en Limnurgse identiteit', in: Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, LIX, 2014, pp. 81-103.
 • Joeri Januarius,'In de voorhoede van de consumptiemaatschappij? Koopkracht en consumptie van Belgisch-Limburgse mijnwerkers in de jaren 1950 en 1960', in: Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, LIX, 2014, pp. 105-123.
 • Peter Scholliers, 'Post-global food developments', in: Food in time and place. The American Historical Association companion to food history, pp. 340-363, eds. P. Freedman, J. Chaplin & K. Albala,  published by University of California Press.
 • Peter Scholliers, 'Constructing New Expertise: Private and Public Initiatives for Safe Food (Brussels in the First Half of the Nineteenth Century)', Medical History, vol. 58, n. 4, pp. 546 - 563.
 • Peter Scholliers, 'Belçika'da biftek ve patates kizartmasi: (tarihsel) bir sapmaya deger', Yemek ve Kültür, issue Summer 2014, pp. 52 - 60.
 • Wim Lemmens, Spelen met licht en duisternis. Bérangers liederen als exponent in een politiek-culturele strijd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), in Daniël Acke, Elisabeth Bekers & Hans Vandevoorde (eds.), Blik op Brussel, Literaire ervaringen in de hoofdstad, Brussel, ASP, 2014.
 • Wim Lemmens, Les Lumières et les éteignoirs. Anticléricalisme et Restauration dans le royaume de Guillaume Ier, communication présentée au Colloque international (12 & 13 juin 2014) II. LesRestaurations et les sociétés européennes. Les Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1811-1830). Rien appris? Rien oublié?, juin 2014.

 >> MORE PUBLICATIONS

Groups audience: