Heidi Deneweth

 

Heidi Deneweth studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en promoveerde in 2008 aan de Vrije Universiteit Brussel met het proefschrift Huizen en mensen. Wonen, verbouwen, investeren en lenen in drie Brugse wijken van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw.  Ze werkte als postdoctoraal onderzoeker over de interactie tussen arbeidsmarkt, migratie en sociaal beleid (VUB, 2008) en over huishoudfinanciën, de samenstelling van vermogens en sociale mobiliteit in vroegmoderne steden in de Nederlanden (Universiteit Utrecht, 2009-2012 en VUB, 2012-2013). Momenteel werkt ze als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) over 'Entrepreneurial strategies of building contractors. The case of Antwerp 1490-1670', is 10% ZAP (VUB) over Stedelijke huisvesting en ruimtelijke ordening in historisch perspectief en doceert de mastercursus Verstedelijking in de Nieuwe Tijd. Ze is lid van het VUB-ULB Research Center for Construction Histories (CHsB). 

 

Belangrijkste publicaties

  • H. Deneweth & P. Wallis, ‘Households, Consumption and the Development of Medical Care in the Netherlands, 1650-1900’, Journal of Social History, 49 (2016) 3, 532-557.
  • C. Van Bochove, H. Deneweth & J. Zuijderduijn, ‘Real estate and mortgage finance in England and the Low Countries, 1300-1800’, Continuity and Change, 30 (2015) 1, 9-38.
  • H. Deneweth, O. Gelderblom & J. Jonker, ‘Microfinance and the decline of poverty: evidence from the nineteenth-century Netherlands’, Journal of Economic Development, 39 (2014) 79-110.

Voor meer publicaties en onderzoek, ga naar R&D.

COLLEGES

Mogelijke thema's voor bachelorpaper en masterproef

  • Arbeid en bedrijf
  • Ambachtsgilden
  • Stedenbouw en planning
  • Ruimtelijke veranderingen in steden
  • Sociale Huisvesting

Contact

Groups audience: