Guy Vanthemsche

Guy Vanthemsche (Gent, 1958) promoveerde tot doctor in de geschiedenis aan de VUB in 1987. Sindsdien doceert hij hedendaagse geschiedenis aan die instelling. Hij is co-directeur van het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat voornamelijk uit naar de studie van de 19de- en 20ste-eeuwse maatschappelijke processen die zich bevinden op het kruispunt van economische, sociale en politieke factoren, meer bepaald de rol van de overheid in de sociaal-economische sector en de dynamiek van de economische sectoren (sociale zekerheid, transport, bankwezen, kolonisatie).

 

Belangrijkste publicaties

  • Guy Vanthemsche, Belgium and the Congo, 1885-1980, Cambridge, Cambridge University press, 2012.
  • Guy Vanthemsche, België en Congo: merktekens van een kolonie (van de jaren 1880 tot de jaren 1980), Tielt, Lannoo, 2007.
  • Guy Vanthemsche, La Sabena et l'aviation commerciale belge 1923-2001, Brussel, De Boeck, 2001.
  • Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België (1944-1963), Brussel, VUBPress, 1994.

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Sociaal-economische organisaties in België (19de en 20ste eeuw)
  • Rol van de staat
  • Industriële en financiële sectoren
  • Belgische kolonisatie in Congo
  • Militaire geschiedenis
  • Buitenlandse betrekkingen

Contact

Groups audience: