Griet Vermeesch

Griet Vermeesch studeerde geschiedenis van de nieuwe tijd aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarna werkte zij gedurende vier jaar aan de Universiteit van Amsterdam aan een doctoraat over Oorlog, steden en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de Republiek (ca. 1570-1680). Het proefschrift dat ze in september 2006 verdedigde en publiceerde, werd in 2007 bekroond met de Professor van Winter Prijs. Sindsdien werkte ze aan de Universiteit Leiden en – sinds september 2007 – aan de Vrije Universiteit Brussel over vroegmoderne stadsgeschiedenis van de Lage Landen. Zo bestudeerde ze de relatie tussen stad en staat, wetgeving op verzoek en het functioneren van stedelijke administraties. Momenteel werkt ze binnen de onderzoeksgroep HOST als postdoctoraal onderzoeker van het FWO over de relatieve toegankelijkheid van vroegmoderne rechtbanken, in het kader van een project getiteld 'The gatekeepers of urban justice. The pivotal role of lower legal professionals in dispute settlement in the early modern Low Countries'. 

 

Belangrijkste publicaties

  • Griet Vermeesch, Oorlog, steden en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de Republiek (1572-1680) (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
  •  Griet Vermeesch, ‘The legal agency of single mothers: lawsuits over illegitimate children and the uses of legal aid to the poor in the Dutch town of Leiden (1750-1810)’, Journal of Social History (2015), verschijnt in druk in 2016: doi:10.1093/jsh/shv096.
  • Griet Vermeesch, ‘The clientele of an eighteenth-century law court. An analysis of plaintiffs and defendants at a small claims court in the Dutch city of Leiden, 1750-1754’, Social History, 40 (2015), 208-229.
  • Griet Vermeesch, ‘Access to justice. Legal aid to the poor at civil law courts in the eighteenth-century Low Countries’, Law and History Review 32 (2014), 683-714

 

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Sociale rechtsgeschiedenis van de vroegmoderne periode

Contact

Groups audience: