Georges Declercq

Georges Declercq studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij in 1993 doctoreerde. Sinds 1996 doceert hij middeleeuwse geschiedenis aan de VUB. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de vroege en volle middeleeuwen. Hij heeft o.m. gewerkt over het graafschap Vlaanderen, de vroege geschiedenis van Gent, aspecten van het middeleeuwse schriftgebruik en chronologie.

Belangrijkste publicaties

  • Georges Declercq, 'Entre mémoire dynastique et représentation politique. Les sépultures des comtes et comtesses de Flandre (879-1128)', in: Michel Margue (ed.), Sépultures, mort et représentation du pouvoir au Moyen Âge/Tod, Grabmal und Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter (Luxemburg: La Section Historique de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 2006) 321-372.
  • Georges Declercq, 'Comment on ‘How Science Survived: Medieval Manuscripts’ Demography and Classic Texts’ Extinction', Science 310 (2005) 1618b.
  • Georges Declercq, Anno Domini. The Origins of the Christian Era (Turnhout: Brepols, 2000).

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Politiek-institutionele, sociaal-economische, kerkelijke geschiedenis (vroege en volle middeleeuwen, 6de-13de eeuw)
  • Verschriftelijking
  • Hulpwetenschappen
  • Kerkgeschiedenis
  • Middeleeuwse bronnen

Contact

Groups audience: