Frederik Buylaert

Frederik Buylaert studeerde middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de universiteiten van Gent, Leiden en Columbia en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de Vlaamse adel in de late middeleeuwen. Sinds 2011 doceert hij laatmiddeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de VUB. Zijn onderzoek is gewijd aan de geschiedenis van rurale en stedelijke elites in de Nederlanden, waarbij de studie van sociale mobiliteit, conflictbeheersing en herinneringscultuur een centrale plaats inneemt.

 

Belangrijkste publicaties

  • Frederik Buylaert, Lordship, urbanisation and social change in late medieval Flanders', Past & Present (2015), aanvaard voor publicatie.
  • Frederik Buylaert, The late medieval 'crisis of the nobility' reconsidered: the case of Flanders, Journal of Social History 45 (2012), 1117-34.
  • Frederik Buylaert, Wim De Clercq & Jan Dumolyn, 'Sumptuary legislation, material culture and the semiotics of 'vivre noblement' in the county of Flanders (14th-16th centuries)', Social History 36 (2011) 393-417.
  • Frederik Buylaert, Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen (Brussels: Royal Academy for Science and the Arts of Belgium, 2010).
  • Frederik Buylaert, 'Memory, social mobility and historiography. Shaping noble identity in the Bruges chronicle of Nicholas Despars (+1597)', Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 88 (2010) 377-408.

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Stedelijke en rurale elites (14de-16de eeuw)
  • Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne historiografie
  • Memoriacultuur
  • Giftcultuur

Contact

Groups audience: