Eva Schandevyl

Eva Schandevyl studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1998 werd haar verhandeling bekroond met de prijs R. De Bock-Doehaerd en datzelfde jaar begon zij als aspirant bij het FWO. In 2003 verdedigde ze haar doctoraatsproefschrift Tussen revolutie en conformisme. Linkse intellectuelen in België tijdens het interbellum en de vroege Koude Oorlog: een onderzoek naar hun engagementen, netwerken en denkbeelden. Daarna was zij verbonden aanBRIOwaar zij onderzoek verrichte naar diversiteit en migratie in Brussel. Haar huidig onderzoek heeft betrekking op de sociaal-politieke geschiedenis van justitie en in het bijzonder de dialectiek tussen gender en recht. Op het kruispunt tussen intellectuele geschiedenis, gendergeschiedenis en rechtsgeschiedenis, focust ze op de verschillende aspecten in de wisselwerking tussen vrouweneisen, gelijke rechten, beleid en rechtspraak. Ze is momenteel verbonden aan de Faculteit Recht & Criminologie en aan RHEA-Centrum Gender & Diversiteit waar ze ook co-promotor is van het Strategic Research Programme Gendering ethnicity & ethnicising gender in politics and policy.

Belangrijkste publicaties

  • Eva Schandevyl, Women in Law and Law-Making in Nineteenth and Twentieth Century Europe (London: Ashgate, 2014).
  • Eva Schandevyl, Tussen revolutie en conformisme. Het engagement en de netwerken van linkse intellectuelen in België 1918-1956 (Brussel: ASP Editions, 2011).
  • Eva Schandevyl & Oliver Haag, Rethinking the Nation in the Age of Diversity (special issue National Identities 12 (2010) vol. 4).
  • Eva Schandevyl, Sophie Bollen & Machteld De Metsenaere, In haar recht. Vrouwe Justitia feministische bekeken (Brussel: VUBPress, 2009).
  • Eva Schandevyl, 'Intellectuels belges en quête d'un nouveau socialisme: l'aventure des Cahiers socialistes (1944-1953)', European Review of History 1 (2006) 67-82.

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper

  • Intellectuele geschiedenis
  • Rechtsgeschiedenis
  • Gender en diversiteit

Contact

Groups audience: