Daniëlle De Vooght

Daniëlle De Vooght studeerde in 2001 af als Licentiaat in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, met een eindverhandeling over de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). Sinds januari 2002 is ze als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel. Van januari 2002 tot mei 2005 werkte ze aan het project '(On)duurzaamheidsontwikkelingen van productsystemen, 1800-2000', een onderzoek in samenwerking met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en in opdracht van de Federale Programmatorische Overheidsdienst, Wetenschapsbeleid (POD-wetenschapsbeleid). In april 2010 promoveerde ze met een doctoraat over culinaire machtsnetwerken aan het Belgische hof in de 19de eeuw. Dit onderzoek maakte deel uit van het GOA-project 'Europese Cultuur en Identiteit. Convergentie en Divergentie in eetgewoonten, 1800-2000'. Sinds het najaar van 2012 is Daniëlle De Vooght coördinator van het nieuwe expertisecentrum voor technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed, ETWIE.

Belangrijkste publicaties

  • Daniëlle De Vooght, Royal taste. Food, power and status at the European Courts after 1789 (Farnham: Ashgate, 2011).
  • Daniëlle De Vooght, 'Performing power at the dining table. Dinner guests of the Belgian kings in the nineteenth century', in: Paul Janssens & Siger Zeischka (eds.), The dining nobility, from the Burgundian dukes to the Belgian royalty (Brussel: VUBPress, 2008).
  • Daniëlle De Vooght, 'Culinary networks of power. Dining with king Leopold II of Belgium (1865-1909)', Food & History 4 (2007) 87-106.
  • Daniëlle De Vooght e.a., 'Two centuries of heating our homes. An empirical-historical contribution to the problem of sustainability on a micro level', Environmental Sciences 3 (2006) 39-46.

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper

  • Voedingsgeschiedenis (voeding van de elite, voeding en macht)
  • Ecologische geschiedenis
  • Historische netwerkanalyse

Contact

Groups audience: