Christoph De Spiegeleer

Christoph De Spiegeleer (1988) studeerde in 2010 af als Master in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, met een eindverhandeling over liberale netwerken in 19de-eeuws Brussel aan de hand van een intellectuele biografie van de Belgische politiek filosoof/schrijver Charles Potvin. In 2010-2011 volgde hij een bijkomende masteropleiding History of Political Culture and National Identities aan de Universiteit van Leiden, waar hij zich toespitste op het politiek gebruik van doods- en herdenkingscultuur bij de socialistische beweging in België en Nederland. Sinds oktober 2011 bereidde hij als FWO-aspirant, verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis, een doctoraal proefschrift voor onder toezicht van Prof. dr. Jeffrey Tyssens over funeraire praktijken bij politieke elitegroepen in België tussen 1850-1940. Dit verdedigde hij met succes in december 2015.

Belangrijkste publicaties

  • Christoph De Spiegeleer, "Royal Losses, Symbolic Politics and Media Events in Interwar Europe: Responses to the Accidental Deaths of King Albert I and Queen Astrid of Belgium (1934–1935)",  Contemporary European History, 24, 2 (2015), pp. 155-174.

Contact

Groups audience: