Catharina Lis

Professor emeritus Catharina Lis (1945) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij in 1975 promoveerde op een proefschrift waarvan in 1986 een Engelstalige versie onder de titel Social Change and the Labouring Poor: Antwerp, 1770-1860 door Yale University Press werd gepubliceerd. In de periode 1979-1988 was zij als gewoon hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden en had zij een deeltijdse opdracht aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1988 tot 2011 doceerde zij voltijds aan de Vrije Universiteit Brussel en in de periode 1991-1996 was zij eveneeens gasthoogleraar aan het Postdoctoraal Instituut voor de Sociale Wetenschap te Amsterdam. Samen met Hugo Soly verricht zij comparatief en periode-overschrijdend onderzoek omtrent industrialisering en ondernemerschap, armoede en sociale politiek, ambachtsgilden, vormen van ‘deviant gedrag’, en percepties van arbeid.

Belangrijkste publicaties

  • Catharina Lis & Hugo Soly, Worthy Efforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-Industrial Europa (Leiden & Boston: Brill, 2012).
  • Joseph Ehmer & Catharina Lis (eds.), The Idea of Work in Europe from Antiquity to Modern Times (Aldershot: Ashgate, 2009).
  • Catharina Lis, Leo Lucassen, Maarten Prak & Hugo Soly (eds.), Craft Guilds in the Early Modern Low Countries: Work, Power and Representation (Aldershot: Ashgate, 2006).
  • Catharina Lis & Hugo Soly (eds.), Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief (Brussel: VUBPress, 2000).

Contact

Groups audience: