Anne Winter

Anne Winter studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en de London School of Economics. Ze promoveerde in 2007 aan de VUB en is sinds 2010 docent Nieuwe Tijd en stadsgeschiedenis aan dezelfde instelling. Sinds 2011 is zij directeur van het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen). Als gastonderzoeker verbleef zij onder meer aan Somerville College (University of Oxford), de Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales (Parijs) en Universität Salzburg. Haar onderzoek concentreert zich op sociaal-economische problemen van de Nieuwe Tijd en de negentiende eeuw, met een bijzondere aandacht voor migratie, sociaal beleid, verstedelijking en arbeidsverhoudingen in de transitieperiode 1750-1850, en dit in een internationaal comparatief perspectief. Zij ontving de zesjaarlijkse prijs I. Vanderschueren voor het beste doctoraat in de humane wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (2010), en de driejaarlijkse prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor de humane wetenschappen (2011), uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Vanaf oktober 2012 bekleedt zij de positie van Francqui Onderzoekshoogleraar.

Belangrijkste publicaties

Colleges

Mogelijke thema's voor Bachelorpaper en Masterproef

  • Migratiegeschiedenis (Nieuwe Tijd en lange negentiende eeuw)
  • Stadsgeschiedenis(Nieuwe Tijd en lange negentiende eeuw)
  • Sociale ongelijkheid en sociaal beleid (Nieuwe Tijd en lange negentiende eeuw)
  • Criminaliteitsgeschiedenis (Nieuwe Tijd en lange negentiende eeuw)

Contact

Groups audience: