Alexander Meert

Alexander Meert (1976) behaalde in 1998 het diploma van Licentiaat in de Geschiedenis met een eindverhandeling over de functie van de god Neptunus binnen de Romeinse religieuze praxis. Hij was als BAP binnen de Vakgroep Geschiedenis betrokken bij het innovatieproject 'Start+' (2003-2004) en het project 'Wetenschapsmethodologie Humane Wetenschappen' (2008). Sinds oktober 2007 vervult hij binnen de Vakgroep Geschiedenis een 30% mandaat als praktijkassistent klassieke oudheid. Daarnaast is hij werkzaam als leerkracht geschiedenis in het secundair onderwijs. Sinds september 2010 bereidt hij aan de UGent (onder het promotorschap van Prof. dr. P. Van Nuffelen) een doctoraat voor aangaande positief atheïsme in de klassieke oudheid.

Contact

Groups audience: