Alexander Coppens

Alexander Coppens (1982) studeerde in 2007 af als Licentiaat in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. In zijn eindverhandeling onderzocht hij de sociaal-economische ongelijkheden in België in de jaren 1970-80 en bijhorende veranderingen in consumptiepatronen. Hij beëindigde zijn lerarenopleiding in 2009 en sinds november 2011 is hij verbonden aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel. Daar werkt hij als doctoraal onderzoeker van het FWO aan een onderzoek naar het migratiebeleid in Brussel tussen 1750 en 1914 en de rol van lokale overheden in het tot stand komen en uitvoeren van een nationaal migratiebeleid. Hij doet dit in samenwerking met doctoraal onderzoeker Ellen Debackere (Universiteit Antwerpen) die gelijkaardig onderzoek verricht, maar dan met een specifieke focus op Antwerpen. Promotoren van dit onderzoek zijn Prof. dr. Anne Winter (Vrije Universiteit Brussel) en Prof. dr. Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen).

 

 

Belangrijkste publicaties

  • Alexander Coppens en Ellen Debackere. 'De toepassing van het Belgische immigratiebeleid in de negentiende eeuw. Omzendbrieven als schakels tussen het centrale en lokale beleidsniveau (1830-1914)'. In Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLV, 2/3, 2015, pp. 12-45.

 

 Contact

Groups audience: