Department of History

Welkom!

Wie het woord 'Welkom' uitspreekt, toont best een open deur…
Zonder veel scrupules trappen we dan maar een spreekwoordelijke open deur in: onze samenleving is in volle beweging. Vandaag komen die veranderingen zelfs over als een ware maalstroom. Meer dan ooit moeten die snelle evoluties dus begrepen en verklaard worden. Het zou echter verkeerd zijn te denken dat de samenlevingen uit het nabije of zelfs het verre verleden 'onbeweeglijk' waren; ook zij waren voortdurend in beweging. Omgekeerd wordt onze huidige samenleving niet alleen door beweging, maar ook door continuïteit gekenmerkt. Daar draait de geschiedschrijving precies om: ze bestudeert de samenlevingen-in-beweging. Ze tracht de elementen van veranderingen en van continuïteit in al hun facetten te doorgronden. Niets menselijks is de historicus of de historica vreemd; vandaar het brede palet aan onderwerpen waarover de professoren en de vorsers van de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek verrichten.
Meer van dit alles ontdek je op deze website. Veel surfplezier! 

NIEUWS & ACTIVITEITEN

 • 25 april 2014: Negende Studiedag voor Jonge Historici over de thema's 'Eerste Wereldoorlog' en 'België en het buitenland', CEGESOMA, >> meer informatie
 • 7 mei 2014: Studienamiddag Oorlog en Nationale Identiteit. België en Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, Brussel, >> meer informatie
 • 9 mei 2014: Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2014: Geschiedenis & Herdenking, Universiteit Antwerpen, >> meer informatie (pdf)
 • Call for Papers: Congres Bodies Beyond Borders. The Circulation of Anatomical Knowledge, 1750-1950, 7-9 januari 2015, Cultural History since 1750, KULeuven. >> meer informatie
 • Gevraagd: Jobstudenten VUB voor data-input van historische bronnen (19de eeuw) in het kader van historisch migratie-onderzoek. >> meer informatie
 • De ULB-leerstoel Théodore Verhaegen 2013-2014 staat in het teken van de geschiedenis van de vrijmetselarij. Leerstoelhouder is Prof. Dr. Jeffrey Tyssens. De inaugurele redevoering getiteld Francs-maçons, Odd  Fellows, Red Men et les Mille Autres Chevaliers aux Etats-Unis vond plaats op 25 februari. Volgende lesmomenten:
  • 11 maart 2014: Sociétés fraternelles et villes minières dans l'Ouest (1879-1912)
  • 18 maart 2014: Georges Nestler Tricoche et la perspective européenne sur la protection sociale fraternelle aux Etats-Unis
  • 25 maart 2014: 'Father Upchurch': une tradition inventée en 'fraternalisme' américain
  • 1 april 2014: Le culte des héros dans les sociétés fraternelles américaines
  • 22 april 2014: Ordres et fraternités comme vecteurs du nationalisme américain: leur mobilisation pendant la guerre hispano-américaine (1898)
   >> meer informatie  en gedetailleerd programma (pdf)
 • Call for Posters: Colloquium on the Historicity of the Franconization, Interdisciplinair Colloquium, Universiteit Leiden, 12 april 2014,  >> meer informatie (flyer, programma, website)
 • Seminar 'The Artwork Exposed: Politics and the Arts (1850-1914)', 17 & 18 april 2014, Rijksmuseum Amsterdam. >> meer informatie
 • International Conference 'Languages and the First World War', 18-19-20 June 2014, The Britisch Library & University of Antwerp. >> meer informatie
 • Call for Applications: Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence 2014, June 23 - July 4, 2014, >> meer informatie
 • Prijs 'Jeugd en Civisme' 2013: Alumnus Glenn Steenhouwer is laureaat van de prijs 'Jeugd en Civisme' 2013. De prijs gaat uit van de gelijknamige vzw en beloont jongeren die blijk hebben gegeven van burgerzin. Hij krijgt deze prijs voor zijn masterthesis over de deportatie van Belgische politieke gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Promotor van de verhandeling was prof. Peter Scholliers.
 • Intellectuelen en de Grote Oorlog Internationale Conferentie, Universiteit Gent, 17-19 december 2014 >> meer informatie

NIEUWE PUBLICATIES

 • Wim Lemmens, Een studie van liberale bewegingen in het vroegnegentiende-eeuwse België, in Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 2013 (4), 35, pp. 15-18.
 • Guy Vanthemsche, ‘Un 'grand colonial' et ses réseaux: Georges Moulaert (1875-1958)’, in Vincent Dujardin & Pierre Tilly (eds.). Hommes et réseaux: Belgique, Europe et outre-mers. Liber amicorum Michel Dumoulin, Bruxelles-Bern, P.I.E. Peter Lang, 2013, pp. 159-181.
 • Guy Vanthemsche, ‘De verhouding tussen de katholieke kerk en de staat in koloniaal Congo (1885-1960)’, in Dave De ruysscher, Paul De Hert & Machteld De Metsenaere (eds.). Een leven in inzet. Liber amicorum Michel Magits, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2012, pp. 197-242.
 • Guy Vanthemsche, ‘Van de Belgische Koloniale Biografie naar het Biografisch Woordenboek van Belgen Overzee’, in Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 57, 2011 (gepubliceerd in 2013), nrs. 2-4, pp. 215-235.
 • Guy Vanthemsche, ‘Belgian Congo’, in Patrick L. Mason (ed.). Encyclopedia of Race and Racism. Vol. 1 – A-C, Detroit-New-York, Gale – Cengage Learning, 2013, pp. 220-223.
 • Guy Vanthemsche, ‘Préface. L’action économique de l’Etat au prisme du droit et de l’histoire’, in Dimitri Yernault. L’Etat et la propriété. Le droit public économique par son histoire (1830-2012), Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 1-4.
 • Olivier de Maret, 'More Than Just Getting By: Italian Food Businesses in Brussels at the Turn of the Twentieth Century', in Food & Foodways, 2013, 21, pp. 108-131.
 • Peter Scholliers & Patricia Van den Eeckhout, 'Feeding growing cities in the 19th and 20th centuries: problems, innovations, and reputations', in: A. Murcott, W. Belasco & P. Jackson (eds), The handbook of food research, Londen & New York (Bloomsbury), 2013, pp. 68-81.
 • Peter Scholliers, 'Food Recommendations in Domestic Education, Belgium 1890 - 1940', in: Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 2013, pp. 1-23.
 • Peter Scholliers, 'Ten Years of Food & History: la sfida è partita', in: Food & History, 2013, vol.10, n. 2, pp. 27-41.
 • Boris Horemans, Van alle markten thuis? Ondernemers en ambachtsmeesters in de Brusselse bouwsector tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10, 2013/2, pp. 3-27.

          >> MEER PUBLICATIES