Department of History

Welkom!

Wie het woord 'Welkom' uitspreekt, toont best een open deur…
Zonder veel scrupules trappen we dan maar een spreekwoordelijke open deur in: onze samenleving is in volle beweging. Vandaag komen die veranderingen zelfs over als een ware maalstroom. Meer dan ooit moeten die snelle evoluties dus begrepen en verklaard worden. Het zou echter verkeerd zijn te denken dat de samenlevingen uit het nabije of zelfs het verre verleden 'onbeweeglijk' waren; ook zij waren voortdurend in beweging. Omgekeerd wordt onze huidige samenleving niet alleen door beweging, maar ook door continuïteit gekenmerkt. Daar draait de geschiedschrijving precies om: ze bestudeert de samenlevingen-in-beweging. Ze tracht de elementen van veranderingen en van continuïteit in al hun facetten te doorgronden. Niets menselijks is de historicus of de historica vreemd; vandaar het brede palet aan onderwerpen waarover de professoren en de vorsers van de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek verrichten.
Meer van dit alles ontdek je op deze website. Veel surfplezier! 

NIEUWS & ACTIVITEITEN

 • Belangrijk: De deadlines voor het indienen van de Bachelor- en masterproeven werd vastgesteld op 8 mei 2015 voor de eerste zittijd en 22 juli 2015 voor de tweede zittijd.
 • Vanaf het academiejaar 2015-2016 kunnen masterstudenten geschiedenis opteren voor het profiel Profiel 'Food History'. Naast de verplichte vakken kan er voor 30 studiepunten gekozen worden uit verscheidene vakken binnen het brede veld van de Food History. Dit masterprogramma wordt aangeboden in samenwerking met de universiteit van Bologna, de universiteit van Leiden en de université Rabelais te Tours. Het masterprogramma Food history biedt studenten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen en vakken in het Engels te volgen. Ook de masterverhandeling kan geschreven worden binnen het kader van deze opleiding. Voor verdere informatie raadpleeg de brochure of neem contact op met prof. Peter Scholliers.

NIEUWE PUBLICATIES

 • Wim Lemmens, De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom het monument. Een politiek-culturele studie van het negentiende-eeuwse Maaseik, Maaseik, Cultureel Platform, 2015, 187p.
 • Guy Vanthemsche, The Belgian Colonial Empire (1885/1908-1960), in Michel Gehler & Robert Rollinger (eds.). Imperien und Reiche in der Weltgeschichte. Epochenübergreifende und globalhistorische Vergleiche. Teil 2. Neuzeitliche Imperien, zeitgeschichtliche Imperien. Wesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014, pp. 971-997.
 •  Guy Vanthemsche, Een onvervulde socialistische droom. De nationalisering van de Belgische elektriciteitssector voor de Tweede Wereldoorlog, in Bruno Blondé e.a. (eds.). Overheid en economie. Geschiedenissen van een spanningsveld. Bundel opgedragen aan prof. em. Helma De Smedt. Antwerpen, University Press Antwerp, 2014, p. 153-179.p
 • Guy Vanthemsche, Le Saint-Siège et la fin du Congo belge (1958-1960), in Revue d’Histoire Ecclésiastique, vol. 109, 2014, nrs. 1-2, pp. 196-233.
 • Karen Arijs, 'Die aan 't verleden raakt kan altijd tooveren'. Twee standbeelden voor Hendrik van Veldeke: lokaal initiatief en Limnurgse identiteit', in: Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, LIX, 2014, pp. 81-103.
 • Joeri Januarius,'In de voorhoede van de consumptiemaatschappij? Koopkracht en consumptie van Belgisch-Limburgse mijnwerkers in de jaren 1950 en 1960', in: Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, LIX, 2014, pp. 105-123.
 • Peter Scholliers, 'Post-global food developments', in: Food in time and place. The American Historical Association companion to food history, pp. 340-363, eds. P. Freedman, J. Chaplin & K. Albala,  published by University of California Press.
 • Peter Scholliers, 'Constructing New Expertise: Private and Public Initiatives for Safe Food (Brussels in the First Half of the Nineteenth Century)', Medical History, vol. 58, n. 4, pp. 546 - 563.
 • Peter Scholliers, 'Belçika'da biftek ve patates kizartmasi: (tarihsel) bir sapmaya deger', Yemek ve Kültür, issue Summer 2014, pp. 52 - 60.
 • Wim Lemmens, Spelen met licht en duisternis. Bérangers liederen als exponent in een politiek-culturele strijd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), in Daniël Acke, Elisabeth Bekers & Hans Vandevoorde (eds.), Blik op Brussel, Literaire ervaringen in de hoofdstad, Brussel, ASP, 2014. 
 • Wim Lemmens, Les Lumières et les éteignoirs. Anticléricalisme et Restauration dans le royaume de Guillaume Ier, communication présentée au Colloque international (12 & 13 juin 2014) II. LesRestaurations et les sociétés européennes. Les Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1811-1830). Rien appris? Rien oublié?, juin 2014.

          >> MEER PUBLICATIES