Department of History

Welkom!

Wie het woord 'Welkom' uitspreekt, toont best een open deur…
Zonder veel scrupules trappen we dan maar een spreekwoordelijke open deur in: onze samenleving is in volle beweging. Vandaag komen die veranderingen zelfs over als een ware maalstroom. Meer dan ooit moeten die snelle evoluties dus begrepen en verklaard worden. Het zou echter verkeerd zijn te denken dat de samenlevingen uit het nabije of zelfs het verre verleden 'onbeweeglijk' waren; ook zij waren voortdurend in beweging. Omgekeerd wordt onze huidige samenleving niet alleen door beweging, maar ook door continuïteit gekenmerkt. Daar draait de geschiedschrijving precies om: ze bestudeert de samenlevingen-in-beweging. Ze tracht de elementen van veranderingen en van continuïteit in al hun facetten te doorgronden. Niets menselijks is de historicus of de historica vreemd; vandaar het brede palet aan onderwerpen waarover de professoren en de vorsers van de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek verrichten.
Meer van dit alles ontdek je op deze website. Veel surfplezier! 

NIEUWS & ACTIVITEITEN

 • In 2014 wordt opnieuw een ICAG-seminariereeks georganiseerd. In deze reeks worden nieuwe onderzoeksresultaten met betrekking tot het brede veld van landbouw, platteland en voeding voorgesteld. Op 18 september 2014 zal dr. Anneke Geyzen een lezing verzorgen over 'Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een historisch-gastrolinguïstische analyse'. Ze zal het daarbij vooral hebben over de relatie tussen vererfgoeding en feestcultuur.
  >> meer informatie
 • Op zaterdag 27 september 2014 organiseert ETWIE, expertisecentrum voor Technologisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, de studiedag 'Van Affiche tot Zakenkrant'. Deze studiedag zal een overzicht bieden van de verschillende soorten papieren bronnen die relevant kunnen zijn voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (archieven, handelscatalogi, reclamefolders, stalenboeken, kranten, octrooien, aandelen, plannen...). Aan de hand van een aantal case-studies wordt het potentieel van dit soort bronnen geïllustreerd.
  >> meer informatie
 • VACATURES: Aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel zijn drie voltijdse doctoraatsbeurzen (100%) te begeven voor het verrichten van onderzoek rond de thema's:

  •  'De waakzame stad. Representatie en registratie van identiteiten in de stedelijke samenleving van de Zuidelijke Nederlanden (15de-19de eeuw)', De sollicitatiedeadline is 15 september 2014. Ook studenten die in september afstuderen, kunnen solliciteren. 
   >> meer informatie
  • 'Arme migranten of vreemde arbeiders? Stad-platteland relaties in de regulering van migratie in achttiende-eeuws Vlaanderen'. De sollicitatiedeadline is 1 september 2014. Ook studenten die in september afstuderen, kunnen solliciteren. 
   >> meer informatie
  • 'Macht in een Metropolis. Stedelijke elitevorming in de demografische en commerciële bloeifase van Antwerpen (ca. 1450-1550)' Sollicitaties voor 1 september 2014
   >> meer informatie
 • GEZOCHT: Vrijwilligers voor portretten erfgoedproject
  tapis plein vzw is op zoek naar vrijwilligers om tijdens de zomermaanden portretten te schrijven in het kader van schatten van*in mensen-project. >> meer informatie
 • Call for Papers: Congres Bodies Beyond Borders. The Circulation of Anatomical Knowledge, 1750-1950, 7-9 januari 2015, Cultural History since 1750, KULeuven. >> meer informatie
 • Prijs 'Jeugd en Civisme' 2013: Alumnus Glenn Steenhouwer is laureaat van de prijs 'Jeugd en Civisme' 2013. De prijs gaat uit van de gelijknamige vzw en beloont jongeren die blijk hebben gegeven van burgerzin. Hij krijgt deze prijs voor zijn masterthesis over de deportatie van Belgische politieke gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Promotor van de verhandeling was prof. Peter Scholliers.
 • Intellectuelen en de Grote Oorlog Internationale Conferentie, Universiteit Gent, 17-19 december 2014 >> meer informatie

NIEUWE PUBLICATIES

 • Wim Lemmens, Spelen met licht en duisternis. Bérangers liederen als exponent in een politiek-culturele strijd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), in Daniël Acke, Elisabeth Bekers & Hans Vandevoorde (eds.), Blik op Brussel, Literaire ervaringen in de hoofdstad, Brussel, ASP, 2014. 
 • Wim Lemmens, Les Lumières et les éteignoirs. Anticléricalisme et Restauration dans le royaume de Guillaume Ier, communication présentée au Colloque international (12 & 13 juin 2014) II. LesRestaurations et les sociétés européennes. Les Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1811-1830). Rien appris? Rien oublié?, juin 2014.
 • Wim Lemmens, Een studie van liberale bewegingen in het vroegnegentiende-eeuwse België, in Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 2013 (4), 35, pp. 15-18.
 • Guy Vanthemsche, ‘Un 'grand colonial' et ses réseaux: Georges Moulaert (1875-1958)’, in Vincent Dujardin & Pierre Tilly (eds.). Hommes et réseaux: Belgique, Europe et outre-mers. Liber amicorum Michel Dumoulin, Bruxelles-Bern, P.I.E. Peter Lang, 2013, pp. 159-181.
 • Guy Vanthemsche, ‘De verhouding tussen de katholieke kerk en de staat in koloniaal Congo (1885-1960)’, in Dave De ruysscher, Paul De Hert & Machteld De Metsenaere (eds.). Een leven in inzet. Liber amicorum Michel Magits, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2012, pp. 197-242.
 • Guy Vanthemsche, ‘Van de Belgische Koloniale Biografie naar het Biografisch Woordenboek van Belgen Overzee’, in Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 57, 2011 (gepubliceerd in 2013), nrs. 2-4, pp. 215-235.
 • Guy Vanthemsche, ‘Belgian Congo’, in Patrick L. Mason (ed.). Encyclopedia of Race and Racism. Vol. 1 – A-C, Detroit-New-York, Gale – Cengage Learning, 2013, pp. 220-223.
 • Guy Vanthemsche, ‘Préface. L’action économique de l’Etat au prisme du droit et de l’histoire’, in Dimitri Yernault. L’Etat et la propriété. Le droit public économique par son histoire (1830-2012), Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 1-4.
 • Olivier de Maret, 'More Than Just Getting By: Italian Food Businesses in Brussels at the Turn of the Twentieth Century', in Food & Foodways, 2013, 21, pp. 108-131.
 • Peter Scholliers & Patricia Van den Eeckhout, 'Feeding growing cities in the 19th and 20th centuries: problems, innovations, and reputations', in: A. Murcott, W. Belasco & P. Jackson (eds), The handbook of food research, Londen & New York (Bloomsbury), 2013, pp. 68-81.
 • Peter Scholliers, 'Food Recommendations in Domestic Education, Belgium 1890 - 1940', in: Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 2013, pp. 1-23.
 • Peter Scholliers, 'Ten Years of Food & History: la sfida è partita', in: Food & History, 2013, vol.10, n. 2, pp. 27-41.
 • Boris Horemans, Van alle markten thuis? Ondernemers en ambachtsmeesters in de Brusselse bouwsector tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10, 2013/2, pp. 3-27.

          >> MEER PUBLICATIES