Annelore Brantegem

Annelore Brantegem (1983) studeerde in 2005 af aan de Vrije Universiteit Brussel met een eindverhandeling over de joodse minderheid in Brussel (1750-1830). Sinds maart 2006 is ze verbonden aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) en bereidt ze een doctoraat voor waarin de trajecten van immigranten-ambachtslieden in de Antwerpse en Brusselse luxenijverheden (in de late 18de en vroege 19de eeuw) centraal staan.

Belangrijkste publicaties

  • Annelore Brantegem, 'Een gemeenschap in transformatie. Enkele implicaties van de sociale emancipatie van de joodse minderheid te Brussel, 1795 - 1830', in: Mobiliteit en Integratie. De Brabantse steden en migratie ('s Hertogenbosch: Erfgoed Brabant, 2010) 152-169.
  • Annelore Brantegem, 'Migratie naar Brussel in de lange negentiende eeuw. La migration vers Bruxelles dans la longue dix-neuvième siècle', in: Herinnering & Migratie. Mémoire & Migration. Memory & Migration (Brussel: AMVB, 2010) 14-51.
  • Annelore Brantegem, Marriage patterns of immigrant craftsmen in the Antwerp luxury trades: the case of the gold and silversmiths in the late eighteenth and early nineteenth centuries, paper presented at the IXth International Conference on Urban History, Lyon, 27-30 augustus 2008.

Contact

Groups audience: